Vinteruppehåll och rapportering

14:e november, 2019Inlagt av  Petter Kylefors

Nu är alla årets programpunkter slut och det blir ett uppehåll under vintern tills nästa innekväll i februari. Har du observationer som ännu ine är rapporterade till Artportalen? Vi tar allt vårt material till årsboken därifrån och hoppas på att få in så heltäckande rapportering som möjligt. Tänk särskilt på att ange häckningskriterier om du har sådana. Känsliga arter skyddas automatiskt så du behöver inte avstå från att rapportera även sådana. Tack alla medlemmar för detta år och vi hoppas få se så många av er som möjligt på nästa års träffar.

Nu har vi ett eget "Band"

30:e maj, 2019Inlagt av  Petter Kylefors

För att lättare kunna larma varandra om intressanta observationer har vi nu skapat ett så kallat Band för oss som skådar fågel i Södertälje och Nykvarn. Band är en meddelande-app till telefonen där man kan skapa grupper för informationsutbyte. För att komma igång behöver man ladda ner appen Band och när det är klart söker man på ”Fåglar i Södertälje och Nykvarn” och begär att få bli medlem. Vi tänker ha gruppen öppen för alla som vill ansluta sig. Många klubbar i vår omgivning har redan egna Band som man kan ansluta sig till. Det finns t ex ett för Strängnäs, ett för Södertörn och ett för Tärnan (Nyköping, Oxelösund och Gnesta). På Stockholms Ornitologiska Förenings hemsida finns länkar till en rad lokala Band inom deras område. Välkomna att gå med och börja larma obsar du vill tipsa andra om.