Raritetslista för Södertälje och Nykvarn

25:a november, 2020Inlagt av  Petter Kylefors

Vi har sammanställt en raritetslista där alla arter som har max 15 godkända fynd i våra två kommuner tagits med tillsammans med ett fåtal äldre men trovärdiga rapporter. Vi välkomnar alla som har uppgifter om fynd på listan eller saknar fynd där det finns bra beskrivningar att höra av sig till oss. En länk till listan finns i menyn till vänster på sidan.

Rapportera årets obsar

2:a november, 2020Inlagt av  Petter Kylefors

Har du observationer från året som du fortfarande inte har rapporterat in i Artportalen? Snart börjar arbetet med att sammanställa underlaget till vår årsbok och eftersom vi tar all data från Artportalen så är vi beroende av att alla era rapporter finns där. När du rapporterar, ange häckningskriterier om det finns, gärna ålder och kön samt skriv gärna extra information kring observationen i kommentarsfältet.