Tisdagsutflykter

8:e augusti, 2020Inlagt av  Petter Kylefors

Våra klassiska tisdagsutflykter är redan igång och rapport från turen den 4/8 ligger bland årets exkursionsrapporter här på hemsidan. Utflykten den 11/8 har ändrad kontaktperson och det är nu Leif Sundin som leder turen och tar emot anmälningar. Se kontaktuppgifter i programmet. Observera att utflykten den 18/8 kombineras med årsmöte ute på Tullgarnsnäs. Välkommen att delta.

Kallelse till årsmöte i StjOF

23:e juli, 2020Inlagt av  Petter Kylefors

Härmed kallas medlemmarna i Södertälje Ornitologiska Förening till årsmöte den 18:e augusti på Tullgarnsnäs. Årsmötet, som normalt hålls i mars, har i år blivit förskjutet p g a Pandemin. För att kunna hålla mötet enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer hålls mötet utomhus i samband med den fjärde tisdagsutflykten ute vid obsplatsen på Tullgarnsnäs. Avfärd från Södertälje med egna fordon (vi undviker samåkning) kl. 17. Mötet börjar kl. 18:30. Ingen föranmälan är nödvändig.

Rapportera mindre hackspettar och entitor

8:e mars, 2020Skrivet av  Stefan Bengtsson

Det pågår ett projekt för att få ökad kunskap om två av våra trängda arter där alla ni skådare kan hjälpa till. Detta genom att i Artportalen rapportera alla mindre hackspettar och entitor i ett område nära lokaler ni redan ofta skådar i, se karta i länk nedan. Vad ni behöver tänka på och använda lite bättre är dels att ange vad fåglarna gör, typ trummar, sjunger eller födosöke, och i kommentarsfältet hyfsat noga specificera var, t.ex. ”ca 500 m syd Dåderö gård”. Uppmaningen gäller fr.o.m. nu (början mars) och hela april. Kommentarer till kartan: Som framgår gäller det området norr om Sandasjön och upp till Lilla Dåderö gård, och från skogen söder om Hörningsholm och västerut till Dåderösund. Vill du veta mer om den aktuella inventeringen kolla projektets hemsida som ocksåfinns i en län nedan. Stefan och Petter i styrelsen är ansvariga och har kontakter med Lunds Universitet. Har du frågor eller vill engagera dig lite djupare prata med oss i första hand.

Länk till karta över inventeringsområdet: klicka här
Länk till projektets hemsida: klicka här

Håll koll på skogsavverkningar

2:a december, 2019Inlagt av  Petter Kylefors

En ny intressant länk har tillkommit på länksidan i menyn till vänster här på hemsidan. Det är Avverkningskoll.se som är en privat sida som läser ut information från Skogsstyrelsen om anmälda skogsavverkningar. På sidan kan man se kartor med alla anmälda men ännu ej genomförda avverkningar på kommunnivå. Det verkar finnas en viss eftersläpning så tillvida att vissa avverkningar redan är genomförda men ännu ej anmälda som genomförda. Det går också att se nyligen inkomna anmälningar. Det finns en chans att hålla extra koll på områden som vi lokalt ser som viktiga fågelomården.

Nu har vi ett eget "Band"

30:e maj, 2019Inlagt av  Petter Kylefors

För att lättare kunna larma varandra om intressanta observationer har vi nu skapat ett så kallat Band för oss som skådar fågel i Södertälje och Nykvarn. Band är en meddelande-app till telefonen där man kan skapa grupper för informationsutbyte. För att komma igång behöver man ladda ner appen Band och när det är klart söker man på ”Fåglar i Södertälje och Nykvarn” och begär att få bli medlem. Vi tänker ha gruppen öppen för alla som vill ansluta sig. Många klubbar i vår omgivning har redan egna Band som man kan ansluta sig till. Det finns t ex ett för Strängnäs, ett för Södertörn och ett för Tärnan (Nyköping, Oxelösund och Gnesta). På Stockholms Ornitologiska Förenings hemsida finns länkar till en rad lokala Band inom deras område. Välkomna att gå med och börja larma obsar du vill tipsa andra om.