Örnräkning 2020

28:e januari, 2019Inlagt av  Petter Kylefors

Lördagen den 29:e februari genomförs årets örnräkning i mälardalen med omnejd. De senaste åren har områdena bort till Vänern, Vättern, Hjälmaren samt Mälaren upp till Uppsala ingått. Vi bidrar till att täcka in delar av Stockholms skärgård och planerar att likt de två senaste åren stå på Slessberget med vidsträckt utsikt över Tullgarnsvikarna och sydvästra Mörkö. Räkningen brukar pågå mellan 10 och 12. Vi åker ut i god tid för att vara på plats kl 10. Vill du följa med eller möta upp på plats, hör av dig till Petter Kylefors (se programmet för kontaktuppgifter).

Håll koll på skogsavverkningar

2:a december, 2019Inlagt av  Petter Kylefors

En ny intressant länk har tillkommit på länksidan i menyn till vänster här på hemsidan. Det är Avverkningskoll.se som är en privat sida som läser ut information från Skogsstyrelsen om anmälda skogsavverkningar. På sidan kan man se kartor med alla anmälda men ännu ej genomförda avverkningar på kommunnivå. Det verkar finnas en viss eftersläpning så tillvida att vissa avverkningar redan är genomförda men ännu ej anmälda som genomförda. Det går också att se nyligen inkomna anmälningar. Det finns en chans att hålla extra koll på områden som vi lokalt ser som viktiga fågelomården.

Vinteruppehåll och rapportering

14:e november, 2019Inlagt av  Petter Kylefors

Nu är alla årets programpunkter slut och det blir ett uppehåll under vintern tills nästa innekväll i februari. Har du observationer som ännu ine är rapporterade till Artportalen? Vi tar allt vårt material till årsboken därifrån och hoppas på att få in så heltäckande rapportering som möjligt. Tänk särskilt på att ange häckningskriterier om du har sådana. Känsliga arter skyddas automatiskt så du behöver inte avstå från att rapportera även sådana. Tack alla medlemmar för detta år och vi hoppas få se så många av er som möjligt på nästa års träffar.

Nu har vi ett eget "Band"

30:e maj, 2019Inlagt av  Petter Kylefors

För att lättare kunna larma varandra om intressanta observationer har vi nu skapat ett så kallat Band för oss som skådar fågel i Södertälje och Nykvarn. Band är en meddelande-app till telefonen där man kan skapa grupper för informationsutbyte. För att komma igång behöver man ladda ner appen Band och när det är klart söker man på ”Fåglar i Södertälje och Nykvarn” och begär att få bli medlem. Vi tänker ha gruppen öppen för alla som vill ansluta sig. Många klubbar i vår omgivning har redan egna Band som man kan ansluta sig till. Det finns t ex ett för Strängnäs, ett för Södertörn och ett för Tärnan (Nyköping, Oxelösund och Gnesta). På Stockholms Ornitologiska Förenings hemsida finns länkar till en rad lokala Band inom deras område. Välkomna att gå med och börja larma obsar du vill tipsa andra om.