Tips på intressanta länkar

 

Uppdaterad 24:e augusti, 2016Inlagt av Petter Kylefors

 

Nedan finns några intressanta länkar, såväl till andra hemsidor som till läsvärda nyheter och artiklar.

Andra fågelföreningar

6:e april, 2016Inlagt av  Petter Kylefors

Sveriges Ornitologiska förening - Birdlife Sverige

Stockholms Ornitologiska förening

Sörmlandsornitologerna

Club300

Myndigheter, Organisationer m m

14:e september, 2020Inlagt av  Petter Kylefors

Artdatabanken

Södertälje kommun / Natur och friluftsliv

Naturkartan Stockholms län

Skogstyrelsens kartor, se t ex "Skogens Pärlor" med nyckelbiotoper, biotopskydd m m

Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur i Sverige

Lantmäteriets fria kartor

Avverkningskoll.se - Privat sida som sammanställer anmälda skogsavverkningar

IBA-områden (Important Bird Areas) i Sverige

Rödlistan 2020

Nyheter och artiklar

24:e augusti, 2016Inlagt av  Petter Kylefors

Artikel i Forskning o Framsteg "Fågelforskningens fem revolutioner"

Artikel i Dagens Nyheter "Förändrade klimatet har fått flyttfåglar att anlända tidigare"

Artikel i Dagens Nyheter "Upptäckter om rosenfinken imponerar på fågelforskare"

Fågelfakta

11:e juli, 2016Inlagt av  Petter Kylefors

Wikipedias stora sida om fåglar som innehåller massor av fakta.

Artikel i Wikipedia som samlar intressanta fågelrekord.

Fågelsång.se - svensk sida med inspelningar av fågelsång av 203 arter.

Xeno-canto - delningssida för fågelläten.

Natursidan.se - Fågelnamn på svenska, engelska o latin.

Radiotips om hur man skiljer fågelsång åt

8:e maj, 2017Inlagt av  Petter Kylefors

Radions Naturmorgon har gjort utmärkta små lektioner i fågelsång som finns att hitta på deras hemsida. Några liknande arters sång jämförs i varje lektion. Nedan finns några av dem länkade.

Gärdsmyg, kungsfågel och jänsparv

Sånglärka, trädlärka och trädpiplärka

Lövssångare, gransångare och grönsångare

Sökning på alla lektioner

Privata fågelsidor

12:e juli, 2016Inlagt av  Petter Kylefors

Natursidan.se