Exkursionsrapporter 2023

 

3 november, 2023Skrivet av Petter Kylefors

Höstresan gick för andra året i rad till södra västkusten, Halland och nordvästra Skåne. Se nedanstående länk för rapport inklusive komplett artlista.

Reserapport höstresa 2023

13 augusti, 2023Skrivet av Stefan Bengtsson

Vadarspaning 10/8 efter ovädret ”Hans”. Tisdages utflykt flyttades två dagar pga det kraftiga regnandet även i vårt område. Vi samlades vid Pilkrogviken som vanligt för att konstatera att det rekordhöga vattenståndet gav i stort sett inga vadare men mycket snatteränder och en egretthäger. Några törnskator födosökte i vasskanten i söder. Desto bättre med vadare fick vi avnjuta på den översvämmade åkern sydväst om Järna trafikplats från strax bortom gångbron över motorvägen nära Saltå kvarn. Vackrast i det fina medljuset var de 7 gamla kustpiparna, varav 5 hanar. Så många rastande kustpipare samtidigt har vi väldigt sällan - och unikt på en ”inlandslokal”. Andra udda arter på en plöjd åker var en gammal spovsnäppa, en mosnäppa, 2 kärrsnäppor och 7 gluttsnäppor. Mer förväntade var större strandpiparna (hela 38 ex.) och 10-talet brushanar. Övriga vadare som noterades var grönbenor, tofsvipor och några enkelbeckasiner. När vi sett oss mätta förflyttade vi oss ner till Tullgarns västervik för den obligatoriska fikastunden. Där sågs mest gäss och änder, av de senare 10-talet skedänder och en handfull bläsänder.

11 maj, 2023Skrivet av Peter Randén

Vårens långa kvällsexkursion gick som vanligt till Hjälstaviken. Efter en kombination av samåkning och egna transporter sammanstrålade sju personer vid Stora Parnassen, men kolonnen gick direkt till fågeltornets parkering i nordväst. Det är fint medljus från tornet som man vill utnyttja. På vägen ut genom kohagarna såg vi stora mängder vitkindade gäss, ganska många gulärlor, ladu- och hussvalor och tre tidiga tornseglare. De verkar ha anlänt till Uppland de absolut senaste dagarna. Målarten svarttärna lyckades vi inte se, däremot en årta och några fina brushanar. Vid åttatiden förflyttade vi oss tillbaka ner till parnassen för att söka skäggmesar och vassångare längs med wwf-spången. Några skäggmesar såg vi inte, men desto bättre obsar av sjungande vassångare i busktopparna. Lite svårt genom vassarna, men efter lite pusslande med tubar och vasstrån fick alla se dem sjunga. Jag tror vi enades om att det var minst tre, möjligen fler. Från gömslet såg vi ytterligare en årta och någon drillsnäppa. Vattenrallen skrek i vassarna. Kvällen avslutades med bil tillbaka upp till fågeltornets parkering för promenad till nordvästra kohagarna. Där lyckades vi höra, om än inte se, dubbelbeckasinen spela. Svårt att avgöra hur många det var, men sannolikt minst två. Och på väg tillbaka till bilarna hördes det ytterligare vassångare, så de finns runt hela sjön. 44 arter fick vi ihop.

7 maj, 2023Skrivet av Petter Kylefors

Fågelskådningens dag vid Tullgarn är nu en långvarig tradition i klubben men årets tur slog kanske rekord i antal deltagare. Hela 23 personer slöt upp i det, som det oftast varit, fina vårvädret. Morgonen var kylig men vacker med sol och nästan vindstilla. Bra förhållanden för att avlyssna sångfåglarna allstå. Promenaden gick som alltid förbi Västerviken, förbi stallarna och vidare rund slottsparken. Vid Västerviken kunde vi se enstaka vadare såsom strandskata, gluttsnäppa, större strandpipare och tofsvipa. En flock på drygt tjugo tranor födosökte, och trumpetade på fälten i norr. En fiskgjuse ryttlade över viken där också storskrake, salskrake, vigg och knipa låg. Kring stallet hördes rödstjärt och de första ladusvalorna hade anlänt. I slottskogen hade vi fina observationer på spelflygande trädpiplärka, sjungande gärdsmyg, skogs- och ringduva och vi kunde jämföra trumningar av större och mindre hackspett samt spillkråka. Turen avslutades vid tornet vid Häggnäsviken. Ärtsångaren sjöng i buskagen. I viken fanns snatteränder, bläsänder, rödbenor, gluttsnäppor samt de vanliga dykänderna.

5 april, 2023Skrivet av Stefan Bengtsson

Vårens första kvällsutflykt hade samlat 10 personer trots det kylslagna vädret. Från Pilkrogstornet kunde vi se ett mandarinandspar, några krickor, skäggdoppingar mm. Kungsfiskaren visade sig kort men sågs inte av alla. Ett stopp vid Säby handel gav mycket gäss inte minst närmare 150 bläsgäss (de har varit ganska få sista veckan) men vi lyckades inte hitta den spetsbergsgås som setts tidigare på dagen. Nere mot Pilkrogsviken spanade vi däremot in en brun kärrhökshane, vårens första för de flesta av oss. Ett stopp vid Mörköbron gav bland annat 5 par tranor innan vi åkte vidare upp till Skanssundet. Där väntade fler nyanlända vårfåglar såsom en rödbena och skogssnäppa samt 5 gudingar. Strandskatorna, större strandpiparna och 10 enkelbeckasiner var också nya för en del. Efter den efterlängtade fikastunden tog några vägen hem via färjan, vi andra kollade av en stor flock på 90 sångsvanar vid Dåderö gård samt de drygt 30 vitkindade gässen på ”Norra fälten” under vår hemfärd.