Styrelsen

Ordförande: Stefan Bengtsson, tel. 070-515 45 60 stefan-bengtsson@telia.com
Vice ordförande: Lars-Gunnar Klang, tel. 0733-84 33 24 larsgunnar.klang@gmail.com
Sekreterare: Petter Kylefors, tel. 070-735 66 23 petter.kylefors@gmail.com
Kassör: Peter Randen, tel. 070-540 05 05 peter.randen@telia.com
Övrig ledamot: Leif Sundin, tel. 070-626 73 16 402sundin@telia.com

Webmaster

Petter Kylefors, tel. 070-735 66 23 petter.kylefors@gmail.com
 

Övriga funktionärer

Revisorer: Olle Nordin och Sven-Hugo Lundahl
Revisorssuppleant: Rikard Hellgren
Valberedning: Olle Nordin och Rikard Hellgren
Årsboksredaktörer: Stefan Bengtsson, Leif Sundin och Petter Kylefors

Konton

Postgiro: 4312409-8
Swish: 1231583053