Exkursionsrapporter 2015

 

26:e oktober, 2015Skrivet av Petter Kylefors

Resa till Öland - artlista:

Knölsvan, mindre sångsvan, sångsvan, sädgås, bläsgås, grågås, vitkindad gås, prutgås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, skedand, vigg, ejder, alfågel, sjöorre, svärta, knipa, småskrake, storskake, fasan, storlom, skäggdopping, storskarv, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, stenfalk, pilgrimsfalk, trana, större strandpipare, ljungpipare, kustpipare, tofsvipa, kärrsnäppa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, storspov, skrattmås, fiskmås, silltrut, gråtrut, kaspisk trut, havstrut, tordmule, tamduva, ringduva, skogsduva, jorduggla, sånglärka, ladusvala, ängspiplärka, forsärla, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, blåhake, svart rödstjärt, stenskvätta, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, svarthätta, kungsfågelsångare, tajgasångare, gransångare, kungsfågel, brandkronad kungsfågel, stjärtmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, skata, kaja, råka, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, hämpling, gråsiska, domherre, gulsparv, dvärgsparv, sävsparv.

10:e september, 2015Skrivet av Petter Kylefors

Extra tisdagsutflykt Tullgarnsområdet 8:e september

En extra tisdagsutflykt annonserades via vår mailinglista och vi startade en halvtimme tidigare eftersom kvällarna nu blir allt kortare. Då förra veckans utflykt drabbades av en del regn gjordes då endast ett besök vid Väster- och Häggnäsviken vilket i och för sig gav nytt kryss för någon av deltagarna; en dubbelbeckasin. Så ikväll var det Näset som var målet för de 7 deltagarna. Vinden avtog allt mer och det blev helklart med en värmande sol. På vägen ut från parkeringen sågs två lite äldre havsörnar och ute på Janshällarna sågs 200 storskarvar som lyfte när de attackerades av två unga havsörnar. Där stod också en bamsig havstrut nästan lika stor som skarvarna, och skrattmåsarna som stod bredvid såg ynkliga ut i jämförelse med truten. På fjärden vilade några skäggdoppingar och en del dykänder och storskrak. Vadar-säsongen går nu mot sitt slut för våra trakter; ett ex vardera av gluttsnäppa, enkelbeckasin och en ung strandpipare, som med största sannolikhet var av den mindre arten (långt avstånd) var allt. När vi efter fikat planerade ta oss närmare strandpiparen var den borta. På maden fanns också några tofsvipor och 10 krickor. Medan vi satt på vår vanliga bergsknalle kom 110 tranor in för att övernatta på Näset. Tyvärr var de skygga och gav sig iväg (mot Häggnäsviken?) så fort vi lämnade knallen. Kvällen gav ca 25 arter, vilket är helt OK. (Ps: På onsdagsmorgonen sågs minst 250 tranor på norra sidan av Häggnäsviken)

20:e augusti, 2015Skrivet av Petter Kylefors

Tisdagsutflykt Tullgarnsområdet 18:e augusti

Återigen fint väder och hela 12 personer slöt upp för den tredje tisdagsutflykten för året. Som vanligt start vid Västerviken men här fanns ytterst få vadare vilket gav direkt avfärd mot Näset. På skären åt väster fanns några hundra storskarvar, några fisktärnor samt en del snatteränder. Ett par unga törnskator samt en ung stenskvätta uppehöll sig kring rastplatsen och några hämplingar flög över. En havsörn sågs på andra sidan fjärden. Ute vid klippan där vadarstranden ses bäst spenderade gruppen sedan ett par ganska givande timmar. Tämligen rikt på vadare med brushanar och enkelbeckasiner i stört antal med flera tiotal vardera. Något tiotal grönbenor, en mindre grupp kärrsnäppor, en svartsnäppa födosökte i stranden längs vasskanten. Det blev en favorit i repris när såväl småfläckig sumphöna som vattenrall med två exemplar vardera sågs i vasskanten. För vattenrallarna kunde skillnaderna mellan ung och gammal fågel studeras. Fyra små Calidris-vadare artbestämdes, med aningen osäkerhet på grund av avstånden, till en småsnäppa och tre mosnäppor. Ett lockläte som bestämdes till "våra" citronärlor hördes från vassen just utanför obsklippan. Under kvällen sågs även en ung brun kärrhök, flera havsörnar, en fiskett gäng hägrar

12:e augusti, 2015Skrivet av Petter Kylefors

Tisdagsutflykt Tullgarnsområdet 11:e augusti

Höstens andra tisdagsutflykt till Tullgarnsområdet började som brukligt vid Västerviken. Den frodiga vegetationen detta år gör att blötan/maden inte går att se från växthusen, utan bäst spanas av genom att gå längs dikets norra sida till träbron halvvägs mellan grusvägen och dikesmynningen. Dock inte helt lätt härifrån heller, då vadarna ibland gömmer sig bakom gröna tuvor. Det närmast myllrade av framför allt brushanar, grönbenor och enkelbeckasiner. Där fanns också några kärrsnäppor och större strandpipare förutom några tofsvipor. Några såg en rödbena och två mindre strandpipare. Vid vår ankomst stod mycket grågäss och en del kanadagäss inne på maden, men de flydde ut på vattnet i viken då vi närmade oss. Bland dem sågs även bl.a. några snatteränder och krickor. En förbijagande sparvhök fick även vadarna på vingarna, men de återvände strax. Längre ut över viken flög en havsörn över. Vi kunde se några tornseglare i skyn, men de lär snart dra söderut. Av mindre tättingar sågs mest en del sädesärlor, ängspiplärkor och starar. Trots att klockan tickat på, åkte vi så ut till parkeringen på Näset för en rask promenad till bergsknallen längst i söder. Av småfåglarna hör man nästan inte ett knyst så här på kvällen. Solen bröt nu igenom, så vi fick avnjuta vårt kvällsfika med utmärkt medljus på de vadare som provianterade på strandmaden. Även här var brushanarna, grönbenorna och enkelbeckasinerna vanligast, men några kärrsnäppor och större strandpipare fanns även. Nya på exkursionslistan var däremot en glutt- och svartsnäppa, någon skogssnäppa och inte minst dagens obs, två vackra tegelröda gamla kustsnäppor som lite sävligt provianterade i dyn. I övrigt kan nämnas repriser på havsörn, snatterand och kricka samt en stor samling skarvar på skären i väst.

13:e juni, 2015Skrivet av Petter Kylefors

Nattfågeltur 9:e juni

Vädret var optimalt för en nattfågeltur med klart, ljumt och närmast vindstilla väder. Första anhalt Sandasjön där flertalet näktergalar spelade vid vår ankomst. Fortfarande ljust vid 22-tiden krävdes ytterligare en stunds väntan innan en kärrsångare med viss tvekan började sjunga. Gök och buskskvätta samt dragande morkullor noterades också. Via ett kort stopp vid Pilkrog där en hornugglekull höll låda i en åkerdunge gick färden in mot landet till Hjortsberga väster om Mölnbo. En gräshoppssångare avlyssnades på mycket nära håll. Kvällens slutmål skulle vara nattskärra i Mollstaberg-området. En eller ett par skärror hördes men på lite för långt avstånd för att gruppen skulle vara helt nöjda. Men nattmacka på en bergsknalle i den ljumma och faktiskt mygg- och knottfria kvällen blev en trevlig avslutning.

21:a maj, 2015Skrivet av Petter Kylefors

Fågelskådningens dag 10:e maj Tullgarn

Morgonen inleddes med regn och rusk så första stopp fick bli vid Pilkrogsvikens takförsedda fågeltorn. Detta var lyckat och gav ett flertal vadararter. Grönbenor, rödbenor, mindre strandpipare, gluttsnäppor, en brushane i praktdräkt samt enkelbeckasin fanns på strandängen. Så också 4 gulärlor. Göken och näktergalen hördes från omgivningen. Ett flertal par snatterand fanns också i Pilkrogsviken över vilken ladusvalor jagade. Vädret artade sig och sällskapet åkte vidare mot Tullgarn där den traditionella promenaden runt slottskogen inleddes. Längs rundan hördes grönsångare, trädpiplärka, lövsångare, rödvingetrast och svartvit flugsnappare. Mindre hackspett och spillkråka visade upp sig fint. Ute vid reningsdammarna hördes näktergalen och göken och ärtsångare både sågs och hördes. Tre olika havsörnar höll till kring Häggnäsviken. Några grönbenor och rödbenor sågs på stränderna liksom en mindre flock tranor långt in i viken. Långt ute i viken fanns något hundratal ejdrar. På hemvägen såg några av oss en småspov, flera brushanar i praktdräkt samt en hel del stenskvättor på fälten vid Västerviken. En brun kärrhökshane jagade vid Norasjön.

21:a maj, 2015Skrivet av Stefan Bengtsson

Edeby våtmark 7:e maj

Veckans utflykt gick till Edeby tämligen nyskapade våtmark strax sydost om Stallarholmen i vår grannkommun. Efter in stund där kom en kort regnskur som vi gled undan genom att köra några kilometer österut till “Prästudden” där Strängnäs-skådarna brukar observera sträcket genom Mälaren. Passade bra att ta kvällsfikat där medan regnskuren passerade väster om oss. På köpet fick vi en kanonobs på en göktyta. Åter till våtmarken kunde vi i fint medljus och sol summera: En skrattmåskoloni på ca 100 par, minst fem fisktärnor, ett sång- och knölsvanpar, gräsänder , krickor och ett snatterandspar samt vigg och knipa och grågäss. De senare med nykläckta gässlingar.På vadarfronten noterades ett tiotal grönbenor, minst 3 mindre strandpipare, en brushane och 2 brushonor samt en drillsnäppa förutom tofsvipor. Över vattnet jagade närmare 20 ladusvalor och minst en hussvala. Som bonus kunde vi även spana in 7 vildsvin och en dovhjort.

3:e maj, 2015Skrivet av Stefan Bengtsson

Värmland och Kvismaren

En småtrapp på tillfälligt besök NV om Karlskoga initierade en extrainsatt exkursion till Ullvättern kombinerat med ett besök vid Kvismaren. Inbjudan gick ut på vår mailinglista på valborgsmässoaftonens förmiddag, och kl. 07:30 på första maj drog fyra StjOF:are på “drag” mot Storfors kommun. Efter fika-paus på vägen anlände vi till den anvisade parkeringen vid Bjurtjärns kyrka och promenerade en knapp km bort till en lada där ett 20-tal skådare stod uppställda med tubarna åt samma håll. Den fint utfärgade småtrapp-hanen stod ca 100 m bort i åkerkanten och vilade mest. Ibland sträckte den på sig, gick några steg och plockade i sig några grässtrån. Vid ett tillfälle satte sig en kaja nära på en stolpe. Tapphanen reagerade med att spela lite genom att burra upp den vackert tecknade halsen och lyfta/vrida vingarna på trapp-maner. Då vi efter ca 1 1/2 timme var nöjda och hunnit prata med några gamla bekanta, återvände vi mot Örebro och tog oss till den fina våtmarken Kvismaren. Där kunde vi bland annat beskåda alla Sveriges simänder inklusive årta, stjärtand, skedand, bläsand och snatterand. I Västra Kvismaren sågs också t. ex. flera dvärgmåsar och gråhakedoppingar, över vattnet jagade en flock ladusvalor och vid stranden vilade en liten flock storspovar. På fälten i närheten rastade en större grupp bläsgäss tillsammans med några kvardröjande sädgäss och två vitkindade gäss, förutom de alltid närvarande grå- och kanadagässen. Ett tjugotal granna ljungpipare fanns också på ett fält, och vid en tornfalksholk uppsatt på en lada kunde vi studera innehavarna. Det hade nu börjat regna och vi gav upp planerna att leta efter den rödhalsade gås som funnits i området en tid, utan gav oss av hemåt.

29:e april, 2015Skrivet av Petter Kylefors

Pilkrogsviken och Simsjön, kvällen 28:e april

Återigen ett stort gäng som slöt upp för en vårkväll med fågelskådning. Första anhalt var Pilkrogsviken. I fint medljus kunde vadare, änder och gäss detaljstuderas. Tre mindre strandpipare, en färggrann brushane, några skogssnäppor, en drillsnäppa samt en handfull rödbenor utgjorde vadarlistan. Likt vadare födosökte också några skogsduvor på stranden. Ett par samt två hanar snatterand, två par skedand samt några krickor visade upp sig fint. De fyra bläsgäss som funnits på lokalen en tid var kvar tillsammans med några grågäss och kanadagäss. En fiskgjuse släpade upp en rejär fångst och flög inåt land jagad av måsar från den månghundrahuvade skratt- och fiskmåsansamlingen ute i viken och på åkrarna. Vid Simsjön nöjde vi oss denna gång med tornet eftersom sjön är så igenväxt ute vid udden. Tre stycken svarthakedoppingar i sällskap med en ensam smådopping fanns på plats liksom ett par brunand, några skedänder, krickor samt vigg och knipor. Skrattmåskolonin är inte så stor i år men håller till närmast tornet. Flera enkelbeckasiner spelade liksom rödvingetrast. Dessutom tre sångsvanar, en trana, en hona brun kärrhök, sävsparv, lövsångare vid parkeringen. Just innan avfärd drog även en morkulla över parkeringen.

22:a april, 2015Skrivet av Petter Kylefors

Häggnäsviken och Västerviken, kvällen 21:a april

Efter promenad genom slottsparken kollade vi läget vid fågeltornet i Häggnäsviken. Bland det första som observerades var en hybrid mellan kanadagås och grågås. Viken hyste en stor mängd dykänder i form av knipa och vigg. Även större mängder storskrake. På vattnet sågs också några skäggdoppingar, ett sångsvanspar, en del krickor samt grågäss. Ett par fisktärnor var vårens första för flera av oss. Det var sparsamt med vadare men en handfull rödbenor och en större strandpipare sågs på stränderna inåt viken. En vattenrall hördes samt en spelande enkelbeckasin. Ängspiplärkor och sädesärlor drog omkring på strandängarna och en äldre havsörn flög förbi. Sällskapet (8 personer) beslutade sig för att avsluta kvällen med fika och utsikt över Västerviken från Ekbacken på västra sidan. Till skillnad från tornet hade vi här lä och perfekt medljus vilket gav mycket fina obsar av en handfull bläsänder, ett par tiotal krickor, ca 5 skogssnäppor, en drillsnäppa, en gluttsnäppa, några rödbenor, hägrar, tranor och de vanliga gässen. En hane brun kärrhök drog förbi på nära håll längs skogskanten. Mot slutet dök plötsligt en storspov upp, till synes från ingenstans. Rödvingetrast i skogen.

15:e april, 2015Skrivet av Stefan Bengtsson

Pilkrogsviken och Mörkö, kvällen 9:e april

Vi började kvällen vid Pilkrogsviken för att bl.a. titta efter de fyra bläsgäss som dröjt sig kvar där sedan en tid. Och jodå, de hittades bland grågässen. Vi kunde konstatera att den svarta vattringen på buksidorna inte är så lätt att se på lite håll. Men de vita pannbläsarna lyste desto bättre i det fina kvällsljuset. Bland tämligen nyanlända vårfåglar kunde vi njuta av rödbena, skogssnäppa och 4 sädesärlor. Dessutom sågs 4 par krickor och flera sävsparvar bland de mer förväntade arterna. Vi stannade därpå till vid Pålsundsbron för ett snabbt span, innan vi fortsatte upp till Skanssundet. Vid vår ankomst flög en silltrut över våra huvuden och ett 20-tal ejder-gudingar spelade tämligen nära kajen för de få ådor som fanns med dem. I det lite svåra motljuset på stranden i NV kunde vi sedan notera minst två par snatterand och även här en rödbena. Kvällen avslutades vid “Lilla Sandadungen” där vi i lä kunde inta vår kvällsfika och studera enkelbeckasinernas spel över Sandasjön samt se och höra 17 tranor komma inflygande för övernattning.

Länk till programmet