Exkursionsrapporter 2016

 

23:e oktober, 2016Skrivet av Håkan Hall

Ölandsresa 20-23 oktober 2016 - en fin tur med god tur!

På morgonen den 20 oktober åkte Rikard Hellgren, Stefan Bengtsson och Håkan Hall till Öland för årets höstresa. Första stopp blev uppe på norra Öland, där en ökensångare funnits i några dagar. Efter lite letande på mader och strand rund Långgrundsudden hoppade ökensångaren fram ur sin buske och letade föda alldeles framför fötterna på oss. Ingen dålig start på resan! På vägen ner mot södra Öland stannade vi till vid Säby gravfält, där nästa raritet kunde betraktas på ganska nära håll: en isabellastenskvätta som höll till i vägkanten. Det blåste 10 - 15 sekundmeter från öster, varför vi åkte över till Degerhamn på västra sidan innan vi till sist tog en tur ner till Ottenby utan några nya speciella observationer.

Ökensångare vid Långgrundsudden, Öland, oktober 2016. Fotograf: Håkan Hall

Ökensångare vid Långgrundsudden, Öland, oktober 2016. Fotograf: Håkan Hall

Den 21 oktober åkte vi i gryningen från vandrarhemmet ner till "Udden" och fågelstationen. Det regnade och blåste kraftigt (ett väder som nu skulle hålla i sig i stort sett hela resan), varför vi stannade i lä hus vid "muren" och skådade ut över Västrevet. En dvärgmås, en smådopping, några kustpipare samt många andarter var allt. Under natten hade man fångat en sibirisk järnsparv i näten, och denna visades upp inne i muséet för ett stort antal intresserade skådare. Nästa anhalt var Parboäng, där vi förgäves letade berglärka, men fick se cirka 15 vinterhämplingar. Nära Albrunna höll en sibirisk järnsparv till tillsammans med vanliga järnsparvar, och det var ju trevligt att få se en sibirisk järnsparv i det vilda också. Vid Risinge hamn hittade vi en dvärgsparv som slagit följe med en sävsparv. De var rätt lika, men hade en del klart särskiljande kännetecken. För övrigt fanns här en forsärla och otaliga talgoxar och kungsfåglar, de senare så orädda att man ibland nästan riskerade att kliva på dem. I samband med lunchen vid Risinge hörde vi skäggmes från vassarna, och utanför vassarna fanns inte mindre än 46 mindre sångsvanar! På vägen ner till Ottenby fick vi syn på en pilgrimsfalk som satt snyggt på en sten vid Kungsstenarna, innan den drog iväg. Nere utanför vindskyddet fanns bl.a. 18 st myrspovar.

Sibirisk järnsparv vid Ottenby Fågelstation, Öland, oktober 2016. Fotograf: Håkan Hall

Sibirisk järnsparv vid Ottenby Fågelstation, Öland, oktober 2016. Fotograf: Håkan Hall

Den 22 oktober börjades nere vid vindskyddet på södra udden. En del sträck hade kommit igång, bl.a. smålom, storlom, sjöorre (som dock drog mot nordost), alfågel, ejder. Tre havsörnar satt ute på revet och kalasade på något. Så larmades det ut taigablåstjärt uppe vid "Råbergsdungen" strax söder om Gräsgård, och vi drog dit. Efter en stunds letande i dungen visade det sig att taigablåstjärten höll till på fälten närmare vägen. Den var rätt livlig, och flyttade fram och tillbaka för att så småningom landa i vägkanten där vi stod. Hyggligt! Vi letade sedan småfågel i några dungar längs ostkusten, men det verkade inte som om det kommit in något speciellt under natten. Vi åkte därför tillbaka ner till Ottenby. En (ev. två) blå kärrhök(ar) fanns uppe vid Kungsgården. Nere vid Udden fanns det gamla vanliga, småskrake, måsar, trutar, storskarv i massor. Det enda av intresse var två roskarlar ute på Västrevet.

Tajgablåstjärt vid Råbäcksdungen, Öland, oktober 2016. Fotograf: Håkan Hall

Tajgablåstjärt vid Råbäcksdungen, Öland, oktober 2016. Fotograf: Håkan Hall

Vår sista dag nere på Öland för den här gången, den 23 oktober, började som vanligt nere vid södra udden, nu med sällskap av Mats Blomstedt. Där fick vi nu äntligen se två kaspiska trutar, en art vi försökt finna vid de tidigare tillfällena vi varit här. F.ö. fanns här nu också två ljungpipare ute på den närmaste tångbanken. Under natten hade man fångat in en småfläckig sumphöna vid fågelstationen, och den visades upp. Det var dags för oss att dra norrut, men vi stannade först vid Degerhamn där man sett en kungsfågelsångare tidigare på dagen. Men vi hittade den inte, såg bara några ladusvalor, två sträckande trädlärkor och ett 15-tal stjärtmesar. Vi vände så söderut till Ventlinge kyrka, där man sett en härfågel. Vi kunde observera den snyggt när den flög mellan byggnader och träd strax norr om kyrkan. Sista stopp på den här Ölandsresan blev Beijershamn, där vi betraktade de 12 ägretthägrar som funnits där den senaste veckan. Totalt observerades 117 olika arter på Öland under fyra dagar!

11:e september, 2016Skrivet av Håkan Hall

Höstutflykten till Nyköpingstrakten inleddes vid Brannäs våtmark men morgonens täta dimma gjorde fåglarna svårsedda. Det klarnade successivt upp samtidigt som turen fortsatte till Marsäng. Dagen avslutades vid Strandstuviken. Under dagen sågs 51 arter och den kompletta listan kan ses på länken nedan.

Artlista Nyköpingsturen 2016

30:e augusti, 2016Skrivet av Petter Kylefors

Så här i augustis sista dagar börjar skymningen allt tidigare vilket gjorde att upplägget för kvällens utflykt, den sista av de planerade tisdagsvandringarna, blev ett snabbt span mot Västerviken följt av direkt förflyttning ut till Näset. Vid Västerviken fanns ett fåtal vadare, några spovsnäppor, brushanar samt en svartsnäppa plus en större flock grågäss och en del krickor och hägrar. På vägen ut mot näset, vid Rävsalaviken sågs en havsörn samt i viken en blandning av sothönor, viggar och knipor samt ett mindre antal skäggdoppingar, totalt några hundra. På Janshällarna fanns något femtiotal skarvar samt en handfull snatteränder. Väl ute på klippan för koll av vadarstranden tycktes det i förstone helt tomt på fågel förutom några sädesärlor. Efter en stunds väntande samt fika dök det dock upp några enstaka vadare. Som mest tre gluttsnäppor, en svartsnäppa, 6-8 brushanar och fem ljungpipare sågs på stränderna. Någon enkelbeckasin syntes flygande. Ett visst "drag" av ladusvalor förkom tillfälligt. En sparvhök drog förbi fint på nära håll längs med marken och en brun kärrhökshane jagade över vassen. En fiskgjuse på långt håll. Mot skymningen flög det in uppemot 300 tranor som antagligen hade tänkt rasta på Näset men som valde att avvakta när de såg oss. På vägen tillbaka stötte de för dagen elva personer starka gänget upp enstaka ängspiplärkor och sånglärkor på maderna.

16:e augusti, 2016Skrivet av Petter Kylefors

Följande arter sågs vid Tullgarnsnäs: Vadare: Svartsnäppa (1), Gluttsnäppa (2), Brushane (15), Rödbena (1), Grönbena (10), Ljungpipare (1). Rovfåglar: Havsörn (9), Lärkfalk (1), Tornfalk (1), Fiskgjuse (1), Brun kärrhök (1), Ormvråk (1). Dessutom 700 storskarv, 1 gök och 9 tranor.

9:e augusti, 2016Skrivet av Leif Sundin

Endast tre skådare dök upp denna blåsiga tisdagseftermiddag. Vi blev dock inte lottlösa. Började skådningen vid Västerviken där vi bl.a. fick se två havsörnar en fiskgjuse, St. o mindre strandpipare, brushane och en pilgrimsfalk som hastigt flög över. Från Västerviken bar det av till Tullgarnsnäs där vi kunde skåda inte mindre än tre havsörnar som verkade stå nästan stilla i vinden ganska nära oss, en fiskgjuse patrullerade en bit bort. Vi observerade också fyra svartsnäppor snatteränder, tranor, ett knölsvanpar med tre ungar mm. Den stora behållningen var dock tre fina obsar på pilgrimsfalk, en adult, vi antog att det var samma fågel, flög fint över träden och en juv. kom också på bra skådaravstånd. Vidare kom sju kustpipare flygande över oss. Vinden mojnade efter ett tag och kvällen blev riktigt skön. På hemvägen över maden stöttes flera ängspiplärkor och över fälten vid parkeringen jagade ett hundratal ladusvalor och några tornseglare. På det hela taget en lyckad em. kväll.

2:a augusti, 2016Skrivet av Stefan Bengtsson

Till höstterminens första utflykt sammanstrålade fem deltagare vid Västerviken där några grönbenor, tofsvipor och en ung mindre strandpipare kunde noteras i vadar-protokollet. I blötan plaskade ett tiotal krickor och en ensam gulärla och på staketstolparna satt en törnskathane + en årsunge och två buskskvättor. En brunhökshane jagade över fälten vid Tullgarnsalle'n när vi sedan passerade på väg ut mot Näset. I Rävsalaviken låg en missfärgad knipa med nästan vit kropp och väldigt ljust brunt huvud, som om den hade badat i blekmedel. Där sågs också 6 törnskator, varav två hanar och troligen 4 ungfåglar. I skogskanten noterades grå flugsnappare och trädpiplärkor, arter som nu närmaste veckorna lämnar vårt land. Två+två tranor flög förb, innan vi vandrade vidare ut till bergknallen med utsikt över vadarmaden. Förutom närmare 20 grönbenor och två unga mindre strandpipare kunde nu fler arter läggas till i vadar-protokollet: 12 större strandpipare, 7 ad och 2 juv kärrsnäppor, några enkelbeckasiner, 2 rödbenor samt ett ex vardera av gluttsnäppa, svartsnäppa och brushane. Bland änder noterades krickor och 2 snatteränder. Ute på Janshällarna stod ca 500 skarvar, och fiskgjuse och havsörn kunde också föras till kvällens artists. Vår fikapaus avbröts av en 5 minuters skur innan vi kunde vända hemåt i den nu klara och fina sommarkvällen.

7:e juni, 2016Skrivet av Petter Kylefors

Årets nattfågelutflykt lockade 11 deltagare som i den fina kvällen påbörjade lyssnandet på Norra Mörkö. Här fick vi avnjuta sången från ett antal näktergalar, men även kärrsångare, sävsångare och törnsångare. En duvhök flög över oss med en tärna efter sig och över Hörningsholms ladugård cirklade ett flertal tornseglare. Ett antal morkullor kom överflygande och på fältet framför oss var en del buskskvättor aktiva och flög mellan tistlarna. En flock med fjorton tranor kom flygande, antagligen för att hitta en bra nattplats. Vid Björkarösund syntes också ett antal sångsvanar. Då vi efter ett tag intog vår medhavda matsäck kom en hornuggla flygande lågt över marken. Vi förflyttade oss sedan till Söräng, nära Oaxens färjeläge. Här kunde vi höra både kärrsångare och gräshoppssångare. Vi fick också lyssna till hornuggleungarnas tiggande läte och även se en obestämd uggla (troligtvis kattuggla) på nattjakt. Vi förflyttade oss sedan till Pålsundsbron där det eventuellt kunde finnas en flodsångare och mycket riktigt, den satt och sjöng på sitt symaskinsliknande sätt. Efter en givande och skön kväll på Mörkö bar det av mot Vattmossen väster om Järna för att lyssna efter nattskärror, vilket vi också lyckades med och vi kunde höra åtminstone två olika individer spela.

10:e maj, 2016Skrivet av Petter Kylefors

Årets långa vårutflykt gick återigen till Hjälstaviken som är en avsnörpt Mälarvik öster om Enköping och en av regionens bästa våtmarkslokaler. 10 personer mötte upp och fick uppleva en fågelrik och vacker vårkväll med delvis underligt väder. I den tidiga kvällen startade vi med vandring ut till det centralt placerade tornet. Längs vägen sågs hämplingar, gulärlor och mindre flockar av grågäss, vitkindade gäss och kanadagäss. Redan från stigen sågs talrika svarttärnor och dvärgmåsar samt spelande brushanar. Väl ute vid tornet kunde änder och andra arter ute i sjön börja räknasin. De simänder vi hittade var skedand, snatterand, kricka, gräsand samt efter en stunds letande även några årtor. I övrigt fanns rörhöna, skäggdopping, brunand och storlom på vattenytorna. På vadarsidan sågs främst brushanar, grönbenor och rödbenor men även några svartsnäppor. Brun kärrhök och fiskgjuse jagade över sjön och en nona blå kärrkök svepte över ängarna innanför tornet. Efter en stunds skådande och fika i tornet blev himlen allt mörkare och regn befarades. Regnet uteblev men på mycket kort tid ökade vinden i styrka och blev mycket kraftig. Gruppen flydde mot parkeringen med målet att flytta till sjöns sydöstra sida. Väl där gick vi ut till gömslet via skogskanten, den blå bården och spångar genom vassen där sjungande vassångare och spelande rördrom hördes på närhåll. Från gömslet gavs fina närobsar av fisktärnor, brun- och blå kärrhök (antagligen samma hona som tidigare) samt grönbena och drillsnäppa. En omväg tillbaka på WWF-spången gav en skymt av skäggmes, spelande rör- och sävsångare, en kort läte av vattenrall, sävsparv samt återigen vassångare, rördrom och gulärlor. Kvällen avslutades med ett försök att lyssna efter dubbelbeckasin vid kokullen men vinden var fortfarande stark och omöjliggjorde hörbarheten.

26:e april, 2016Skrivet av Stefan Bengtsson

Åtta personer strålade samman vid Pilkrogsvikens torn. Vi möttes av ovanligt många snatteränder, 18st och ungefär lika många krickor som alla provianterade nära stranden. Lite längre upp i de blöta gräsmaderna gick minst 3 enkelbeckasiner och stack med den långa näbben i dyn. Minst 4 stationära rödbenor kunde räknas in, nära stranden sprang 3 m. strandpipare omkring och ett tiotal sädesärlor rastade,troligen på sin väg till häckplatser i norr. Även jagande brun kärrhök och en fiskgjuse med byte sågs av en del av oss. Vi förflyttade oss till Simsjön och dess torn. Därifrån kunde bl.a. 3 par skedand, 1-2 tranor och några sothönor läggas till kvällens artlista. Några doppingar kunde däremot inte hittas i skrattmåskolonien. Efter snabbt fika i tornet medan några regnstänk kom gick vi bort mot gården Al och ut på halvön mitt i sjön. Därifrån sågs bl.a. sångsvan på bo, en brunandhane och både hane o hona brun kärrhök. En udda sjungande rödvingetrast kunde också hörs och ses som hastigast. Se vidare Artportalen.

7:e april, 2016Skrivet av Petter Kylefors

Kvällutflykt till Pilkrogsviken och Mörkö: Ett första stopp vid Pilkrogsviken där bl a följande arter noterades: Mindre strandpipare, Rödbena, tofsvipa, drillsnäppa, kricka, storskrake, grågås, kanadagås, ormvråk, ängspiplärka, sädesärla, skogsduva. Andra stoppet blev Pålsundsbron där en hane salskrake fanns kvar. Vid Nora gård sågs en tornfalk samt flera fjällvråkar (även tidigare vid Ytterjärna samt på norra Mörkö). En storlom sträckte över och en brun kärrhök sågt på avstånd. Uppe vid Skanssundet fanns 15-20 ejdrar, ett antal skäggdoppingar, 3 rödbenor, 2 större strandpipare, en silltrut m m. Kvällen avslutades med trast och rödhakesång i närheten av Mörkö IP.

Länk till programmet