Stockholms Ornitologiska Förening

 

Omslag Fåglar i Stockholmstrakten

27:e september, 2017Inlagt av Petter Kylefors

 

Vår förening i Södertälje och Nykvarn är din lokala förening medan Stockholms Ornitologiska Förening (STOF) täcker in hela Stockholms län. STOF är dels en regional paraplyförening för de lokala klubbarna i länet när det gäller fågelskyddsfrågor, kontakt med myndigheter och upp till riksföreningen, Birdlife Sverige och dels en medlemsförening i sig med ett gediget exkursionsprogram samt en fin medlemstidning (Fåglar i Stockholmstrakten). Nedan finns en länk till STOF´s hemsida där det finns information om hur man blir medlem.