Lokalbeskrivning Västerviken


Västerviken. Fotograf: Göran Sundholm


Allmän beskrivning

Just väster om Tullgarns slott ligger Västerviken som är en grund havsvik med vadarstränder och mindre vassar i den inre delen. Stränderna är, tillsammans med Tullgarnsnäs, oftast de bästa i Tullgarnsområdet vad beträffar vadare. Det finns flera fungerande observationsplatser trots att det inte finns något fågeltorn. Man kan stå dels vid växthusen i kanten av slottsområdets bebyggelse, dels gå fram en bit längs bäcken som mynnar i vikens innersta del och dels gå upp i ekbacken på den västra stranden. Vass och enstaka träd gör att man delvis ser olika strandpartier beroende på var man står. Området kring Västerviken kan vara även vara intressant beträffande nattsångare, rastande småfågel och gäss.Kartor och vägbeskrivningar

Eftersom gränsen mellan Södertälje och Trosa kommuner går mitt i Västerviken och numera också gränsen mellan Stockholms och Sörmlands rapportområden, är lokalen delad i Artportalen. Tänk på detta när du rapporterar eller söker efter andras inrapporterade observationer.
 Karta på Hitta.se
 Vägbeskrivning på Hitta.se

Observationer

I nedanstående länk finns rapporterade observationer i Artportalen för de senaste fem dagarna.

 Obsar senaste 5 dagarna Tillbaka till lokalbeskrivningar