Lokalbeskrivning Simsjön


Simsjön. Fotograf: Göran Sundholm


Allmän beskrivning

Några kilometer sydväst om Järna ligger Simsjön. Det är en restaurerad fågelsjö i omgivande skogsmark delvis uppbruten av småskaligt jordbruk. Sjön har återfått sin attraktionskraft för häckande fåglar efter att den i början av 2000-talet reglerats och röjts på vegetation. Simänder, doppingar samt en större skrattmåskoloni trivs nu i sjön. Även en hel del andra arter kan ses vid och kring sjön som särskilt under våren är värd att besöka. Ett fågeltorn möjliggör överblick men det finns även flera naturliga observationplatser runt sjön som kan vara bra. Det gäller i synnerhet den udde som sticker ut i sjön ett par hundra meter nordost om tornet.

I nedanstående länk finns foton från lokalen tagna av Göran Sundholm.
 Foton från Simsjön


Kartor och vägbeskrivningar

 Karta på Hitta.se
 Vägbeskrivning på Hitta.se

Använd den iordningställda parkeringen och promenera ut till sjön samt respektera privat tomtmark kring sjön då du rör dig i området.

Observationer

I nedanstående länk finns rapporterade observationer i Artportalen för de senaste fem dagarna.

 Obsar senaste 5 dagarnaLänkar

 Södertälje kommuns sida om Simsjön Tillbaka till lokalbeskrivningar