Lokalbeskrivning Sandasjön


Sandasjön på norra Mörkö. Fotograf: Göran Sundholm


Allmän beskrivning

Just söder om Hörningsholms slott på norra Mörkö ligger Sandasjön som är en tämligen igenväxt slättsjö. Själva sjön är numera inte lika intressant som förr eftersom den är ordentligt igenväxt men det kan finnas häckande simänder fortfarande. Vattenrall och även småfläckig sumphöna kan förekomma. Kanske är omgivningarna som är mest intressanta. De sanka områdena kring sjöns utlopp brukar vara bra för nattsångare såsom näktergal och kärrångare och gräshoppssångare samt kornknarr och vaktel i omgivningarna. Även de mer ovanliga artena trastsångare, busksångare och flodsångare har rapporterats härifrån. De omgivande fälten är intressanta för rastande fåglar såsom gäss, sångsvanar och pipare (fjällpipare har setts här). I kombination med Björkarösundsområdet och jordbruksmarken i omgivningarna kan en del rovfåglar ses. Området har varit en säker lokal för ortolansparv men rapporterna av den blir alltmer sällsynta.Kartor och vägbeskrivningar

 Karta på Hitta.se
 Vägbeskrivning på Hitta.se

Observationer

I nedanstående länk finns rapporterade observationer i Artportalen för de seanste fem dagarna.

 Obsar senaste 5 dagarna Tillbaka till lokalbeskrivningar