Lokalbeskrivning Pilkrogsviken


Pilkrogsviken. Fotograf: x


Allmän beskrivning

Utanför Järna, vid Saltå kvarn på östra sidan E4-an ligger Pilkrogsviken. Det är en havsvik som omsluts av strandängar i den inre delen där också Moraån mynnar ut. Lokalen har fått nytt liv efter att en skådarplattform byggts vilken kan nås från en nyanlagd parkering vid bron över Moraån. Ett besök kan vara givande under alla delar av året. Rastande sjöfågel i viken, typiska strandängsrastare vår och höst, samt häckande tättingar i de varierande omgivningarna är de främsta fördelarna med lokalen.Kartor och vägbeskrivningar

 Karta på Hitta.se

Använd den iordningställda parkeringen och promenera ut till viken samt respektera privat tomtmark då du rör dig i området.

Observationer

I nedanstående länk finns rapporterade observationer i Artportalen för de senaste fem dagarna.

 Obsar senaste 5 dagarna


Länkar

 Södertälje kommuns sida om Pilkrogsviken Tillbaka till lokalbeskrivningar