Lokalbeskrivning Tullgarnsnäs


Strandängarna vid Näset. Fotograf: Göran Sundholm


Allmän beskrivning

Tullgarnsnäs är kanske den mest kompletta fågellokalen i vårt område. Här finns många naturtyper inom ett överblickbart område och är alltid värt ett besök, oavsett årstid. Ytterst på näset finns vidsträckta strandängar kantade delvis av vass och delvis av vadarstränder. Strandängarna lockar rastande fåglar vår och höst och vadarsträndena kan bjuda på intressanta obsar under flyttningstid. I uddens centrala delar finns en lövlund med en imponerande fågelsång under våren. Chans finns till Sommargylling och andra mer ovanliga sångfåglar. De omgivande havsvikarna och fjärdarna är såklart värda att bevaka. Särskilt i Rävsalaviken kan stora flockar änder rasta. Skräntärna och havsörn syns ofta i området.

I nedanstående länk finns foton från lokalen tagna av Göran Sundholm.
 Foton från Tullgarnsnäs


Kartor och vägbeskrivningar

 Karta på Hitta.se
 Vägbeskrivning på Hitta.se

Observationer

I nedanstående länk finns rapporterade observationer i Artportalen för de senaste fem dagarna.

 Obsar senaste 5 dagarna Tillbaka till lokalbeskrivningar