Lokalbeskrivning Häggnäsviken


Häggnäsviken från tornet. Fotograf: Göran Sundholm


Allmän beskrivning

Just öster om Tullgarns slott ligger Häggnäsviken som är en tämligen vid och grund havsvik, delvis kantad av vass. Delar av stränderna, främst i inre delen av viken samt längs stranden upp mot slottet kan samla rastande vadare vid rätt årstid. Viken kan överblickas från ett fågeltorn som nås från slottsområdet. Runt viken finns betesmarker, delvis sanka som kan vara intressanta att söka av under flyttningstider.

I nedanstående länk finns foton från lokalen tagna av Göran Sundholm.
 Foton från Häggnäsviken


Kartor och vägbeskrivningar

 Karta på Hitta.se
 Vägbeskrivning på Hitta.se

Observationer

I nedanstående länk finns rapporterade observationer i Artportalen de senaste fem dagarna.

 Obsar senaste 5 dagarna Tillbaka till lokalbeskrivningar