Lokalbeskrivning Björkarösund


Vy mot Björkarösund. Fotograf: Göran Sundholm


Allmän beskrivning

Sydväst om Hörningsholms slott, ner mot vattnet sett från Sandasjön ligger Björkarösund. Området består av strandängar med stränder som under flyttningstider kan locka vadare. Sundet mellan Mörkö och fastlandet lockar under stora delar av året sjöfågel. Om det är öppet vatten vintertid kan t ex salskrake hittas här. På våren finns chans till de flesta av våra simänder, t ex stjärtand, snatterand och kricka. Skräntärna ses regelbundet. Arter som brukar rapporteras från strandängarna under våren är dvärgbeckasin, törnskata, rosenfink, blå kärrhök och jorduggla. På hösten finns chans på blåhake, lappsparv, rödstrupig piplärka liksom rovfåglar och rastande beckasiner. Det finns också vassbestånd som kan hysa skäggmes.

I nedanstående länk finns foton från lokalen tagna av Göran Sundholm.
 Foton från Björkarösund


Kartor och vägbeskrivningar

 Karta på Hitta.se
 Vägbeskrivning på Hitta.se

Observationer

I nedanstående länk finns rapporterade observationer i Artportalen för de senaste fem dagarna.

 Obsar senaste fem dagarna



 Tillbaka till lokalbeskrivningar