Södertälje Ornitologiska förening

 

År 2009

 

 

 

Vår och sommarprogram med kallelse till årsmöte

 

                      Onsdagen  Årsmöte

25 mars

 

Dags igen att mötas till årsmöte. Efter sedvanliga ärenden så har vi lite kamratlig tillvaro. Diskutera aktuella aktiviteter samt kanske vad som hänt under de trettio åren.

 

Tid och plats: Den 25 mars på Café Tratten (vid kyrkan) kl 18:30. Förfrågningar till Stig Strid, tel. 550 94417. Ingen föranmälan.

 

Välkomna

 

 

 

Eftersom så få ställer upp på heldagexkursioner försöker vi även i år med att lägga till några kvällexkursioner på våren istället. Sedvanliga kvällsexkursioner under augusti är oförändrat.

 

 

 

Tisdag          Simsjön

28 april

 

Ibland dyker lite intressanta arter upp. Kanske för tidigt för flugsnappare men kanske lite brushanespel och andra vadare.

 

Avfärd ifrån centralens parkeringsplats kl 17:00.

Anmälan dagen innan till Petter Kylefors, tel. 070-735 66 23 eller Stefan Bengtsson, tel. 550 145 33

 

 

 

Torsdag      Tullgarn-Mörkö

7 maj

 

Förra året blev denna exkursion en resa till Hjälstaviken. Nu tar vi ett nytt försök på att täcka upp vårat hemmaområde. Vi vet inte exakt vart vi åker men om inget speciellt så blir det Tullgarn-Mörkö-området.

 

Samling kl 17:30 vid centralstationen.

 

Anmälan i första hand till Stefan Bengtsson, tel. 550 145 33 alt. Petter Kylefors, tel. 070-735 66 23

 

 

Söndagen  Fågelskådningens dag

10 maj

 

Traditionsenlig exkursion sker nu som tidigare till Tullgarnsnäs. I år startar dagens enda utflykt kl 06:00. Tag med familj, vänner och lite fika och följ med på en tur runt näset under vägledning av skådare ifrån Södertälje. Stövlar och lite grövre kläder brukar behövas, finns kikare så ta med den. Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Södertälje.

 

Samling vid centralens parkeringsplats kl 06:00. Ledare från StjOF + SNF 

 

Ingen föranmälan. Förfrågningar till Lars-Gunnar Klang, tel. 532 50410, i andra hand till Stig Strid, tel. 550 944 17. 

 

 

Torsdag      Hjälstaviken

14 maj             

 

Även i år så satsar vi på en lite längre kvällsutflykt. Först lite allmän skådning sedan kanske några dubbelbeckasiner kan höras m.m.

 

Samling kl 17:00 vid centralstationen.

 

Anmälan i första hand till Martin Wrååk, tel. 550 97423 alt. Stig Strid, tel. 550 94417

 

 

Tisdagsutflykter

 

Våra populära sensommarutflykter till Tullgarnsområdet:

 

4/8                                     Stefan Bengtsson             550 14533

11/8                                    Stig Strid                           550 94417, mobil 070-5803139

18/8                                    LG Klang                           532 50410                        

25/8                                    Petter Kylefors                  070-735 66 23

1/9                                      Martin Wrååk                    550 97423

 

Vid problem att få kontakt, ring personen som är ansvarig för nästkommande tisdag för möjlig information.

 

Avfärd kl 17:00. Anmälan till ovanstående ledare senast kl 20:00 dagen innan.

Vi åker inte till samlingsplatsen om ingen har anmält sig.

Alla dessa avfärder sker ifrån centralens parkering med samåkning i egna bilar.

 

 

Vill du vara med på extrainsatta exkursioner/drag?

Meddela oss då din E-postadress.

Vi planerar att utnyttja detta snabba och utmärkta medium mer framöver. Ta chansen alla ni som har en. Till: stig.strid@telia.com .