StjOF:s program våren-sommaren 2001

 • Tisdagen den 27 mars

  Årsmöte
  Det är dags igen att summera och att tänka på framtiden. Därefter börjar kamratlig tillvaro. Om du har bilder, böcker eller annat att visa - ta med! Säg till i förväg om du behöver projektor eller annan utrustning.

  Plats: Studiefrämjandets lokal, Torekällgatan 1.
  Tid: kl. 19.00.

  Obs! Ny lokal. Det är portkod till lokalen - ring på dörren så öppnar vi. Vi hoppas kunna bjuda på kaffe och kaka. Förfrågningar till Stig Strid (08-550 944 17). Völkommen!


 • Söndagen den 22 april

  Exkursion till Simsjön
  Vi besöker före detta Simsjön väster om Järna. Simsjön kommer att upprustas nästa år. Vattennivån ska höjas och strandängarna ska markbearbetas. Vi gör ett besök nu och återkommer kommande år för att se vad som hänt. Under vandringen runt Simsjön med omgivningar kan vi se brun kärrhök, trana, grågås med mera.

  Avfärd från parkeringsplatsen vid Södertälje Central kl. 06.00.
  Anmälan senast dagen före till Stig Strid (08-550 944 17) eller Jan Oldebring (08-550 865 66).

  Läs mer om Simsjön på Södertälje kommuns webbsidor.

 • Söndagen den 13 maj

  Fågelskådningens dag
  Dessa två traditionsenliga exkursioner sker nu som tidigare till Tullgarnsnäs. För den morgonpigge har vi en tur kl. 05.00. Denna tur har blivit allt populärare och drar nu fler deltagare än turen kl. 08.00. Tag med familj, vänner, lite fika och följ med på en tur runt näset under vägledning av skådare från Södertälje. Stövlar och lite grövre kläder brukar behövas. Ta med kikare om du har. Detta är ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Södertälje.

  Samling på parkeringsplatsen vid Södertälje Central:
  - Kl. 05.00. Ledare Olle Nordin/Stig Strid + SNF.
  - Kl. 08.00. Ledare Martin Wrååk/Lars-Gunnar Klang + SNF.

  Ingen föranmälan. Förfrågningar till Stig Strid (08-550 944 17) eller
  Olle Nordin (08-550 137 25/550 974 23).


 • Fredagen den 8 juni

  Nattfågelexkursion den 8 juni
  Nya insatser, nya vinster. Följ med på denna spännande utflykt. Inga löften, men har vi tur kanske vi får höra busksångare. Vi åker till platser där nattsångare har hörts under våren.

  Samling på parkeringsplatsen vid Södertälje Central kl. 20.00. Anmälan till Stig Strid (08-550 944 17).


 • Tisdagsutflykter i juli-augusti

  Följ med på våra populära sensommarutflykter till Tullgarnsområdet.

  31/7 - Stig Strid (08-550 944 17)
  7/8  -  Lennart Karlén (08-551 740 16)
  14/8 - Lars-Gunnar Klang (08-532 504 10)
  21/8 - Olle Nordin (08-550 137 25)
  28/8 - Martin Wrååk (08-550 974 23)
  Reserv för respektive exkursion är personen som kommer nästföljande vecka.

  Avfärd från parkeringsplatsen vid Södertälje Central kl. 17.00.
  Anmälan till ovanstående ledare senast kl. 20.00 dagen före. Obs! Om ingen anmält sig åker ledaren inte till samlingsplatsen. Samåkning sker i egna bilar.

  Förra året var det svårt att få tag i den person som anmälan skulle göras till. Detta år lovas bättring. Ring annars Stig Strid (08-550 944 17) och meddela om ni har problem. Notera också att antalet utflykter är lägre än tidigare på grund av brist på exkursionsledare. Exkursionsledare sökes till höstprogrammet.