Södertälje Ornitologiska förening

 

År 2009

 

 

 

 

Höstprogram

 

 

Välkomna både nya och gamla ”Tälge-skådare” till höstens utflykter, en blandning av nya mål och goda repriser!

 

 

Söndagen                Marsäng/Horn Nyköping

20september

 

I år satsar vi på Marsäng söder om Nyköping som är bra både som sträck- och rastlokal. Vi har även möjlighet att ta vägen om Horn NO om Nyköping om rovis-sträcket verkar bra.

 

Anmälan (senast kl 20:00 kvällen innan) och förfrågningar till Stig Strid tel: 550 94417 eller mobil 070-580 3139 i andra hand till Petter Kylefors 070-735 6623.

 

Samåkning ifrån parkeringen Södertälje Centrum om inget annat

överenskommits kl. 07:00.

 

 

 

Någon gång             Havsfågel på västkusten

under hösten

 

Reprispunkt.  Det har varit dåligt ett par år nu. Vi hoppas på bättre lycka i år. Skall man få se t.ex. stormfåglar, stormsvalor, tärnmåsar och olika liror i Sverige måste man befinna sig på västkusten när det blåser hårt nu på hösten. Bästa sättet för oss här på ostkusten är att vara beredda att åka dit med kort varsel när vädret ser ut att bli lämpligt. Vi avser att i första hand utnyttja helgdagar men ser det riktigt hett ut försöker vi kanske ta oss ner även någon vardag, så meddela om du även kan komma loss en arbetsdag. Det kan bli så att vi åker ner på natten för att vara på plats i gryningen.

Är du beredd att hänga på, kontakta snarast Stefan Bengtsson, tel. 55014533, mobil 070-5154560 eller stefan.bengtsson@AstraZeneca.com så vi vet det. Förutom telefonnummer vill vi helst ha en e-mail-adress där du är lätt nåbar.

Transportmedel blir bil.

 

 

Torsdag (kväll) - Söndag       Senhöst fåglar i Halland

22-25 oktober

 Två och en halv dags skådning med huvudmålet södra Halland, men vi är öppna för förflyttningar både norr- och söderut om något extra spännande dyker upp. Boendet blir vandrarhemsstandard. Förutom diverse eftersläntrare, inte minst vadare bör vi få se lite rovor såsom pilgrims- och stenfalk. Berglärkor och vinterhämplingar har förhoppningsvis hunnit ner från norr, och toppskarv och vattenpiplärka ser vi säkert även i år! Blåser det friska västvindar just innan eller under vår vistelse där nere kan mycket spännande och "rart" dyka upp.

Vi åker ner i bil(ar) till självkostnadspris. Avfärd på torsdags-kvällen den 23:e. Hemresa söndagen den 26 oktober.

Anmälan senast 15 oktober till Stig Strid, tel. 550 94417 eller mobil 070-5803139 och i andra hand till Stefan Bengtsson tel. 550 14533. Alternativt mail till stig.strid@telia.com  

               

 

Att komma ihåg

Föreningens postgiro nr: 43 12 409-8

Medlemsavgift för 2009: 50 kronor

Klubbmärke i tyg: 30 kronor

 

 

Skicka oss din E-postadress NU!

Vi planerar att utnyttja detta snabba och utmärkta medium mer framöver. Ta chansen alla ni som har en. Till: stig.strid@telia.com