Södertälje Ornitologiska förening

 

År 2007

Höstprogram

 

 

 

Välkomna både nya och gamla ”Tälge-skådare” till höstens utflykter, en blandning av nya mål och goda repriser!

Vi är även lyhörda för nya förslag till mål, om inte annat inför nästa år!

 

 

 

Söndagen                            Hjälstaviken

23 september

 

Tidigare utflykter till Horn i Nyköping har varit lite magra så i år satsar vi på Hjälstaviken. Troligen Stockholmstraktens bästa lokal. Följ med och passa på att se stora flockar av gäss och säkert en och annan överraskning. 

 

Anmälan (senast 20:00 kvällen innan) och förfrågningar till Lars-Gunnar Klang, tel. 532 50410 eller Martin Wrååk, tel. 550 97423.

 

Samåkning ifrån parkeringen Södertälje Centrum om inget annat

överenskommits kl. 0700.

 

 

 

Någon gång                         Havsfågel på västkusten

under hösten

 

Hårda vindar från väst? Det har varit dåligt ett par år nu. Vi hoppas på bättre lycka i år Skall man få se t.ex. stormfåglar, stormsvalor, tärnmåsar och olika liror i Sverige måste man befinna sig på västkusten när det blåser hårt nu på hösten. Bästa sättet för oss här på ostkusten är att vara beredda att åka dit med kort varsel när vädret ser ut att bli lämpligt. Vi avser att i första hand utnyttja helgdagar men ser det riktigt hett ut försöker vi kanske ta oss ner även någon vardag, så meddela om du även kan komma loss en arbetsdag. Det kan bli så att vi åker ner på natten för att vara på plats i gryningen.

Är du beredd att hänga på, kontakta snarast Stefan Bengtsson, tel. 55014533, mobil 070-515 4560 eller stefan.bengtsson@AstraZeneca.com så vi vet det. Förutom telefonnummer vill vi helst ha en e-mail-adress där du är lätt nåbar.

Transportmedel blir bil.

 


 

Fredag-måndag           Senhöst-fåglar i Halland

26-29 oktober

 

Förra året blev det inget men vi gör ett försök igen. Vårt huvudmål södra Halland, men är öppna för förflyttningar både norr- och söderut om något extra spännande dyker upp. Boendet (vandrarhemsstandard) blir antagligen nära Busör. Förutom diverse eftersläntrare inte minst vadare bör vi få se lite rovor såsom pilgrims- och stenfalk. Berglärkor och vinterhämplingar har förhoppningsvis hunnit ner från norr, och toppskarv och vattenpiplärka ser vi säkert även i år! Blåser det friska västvindar just innan eller under vår vistelse där nere kan mycket spännande och "rart" dyka upp.

Vi åker ner i bil(ar) till självkostnadspris. Avfärd kvällen den 26 oktober. Hemresa måndagen den 29 oktober.

Anmälan senast 15 oktober till Stefan Bengtsson, tel. 55014533 eller Stig Strid, tel. 55094417, Mobil 070-5803139 eller stig.strid@telia.com

               

 

 

Lördagen                  Artrally runt Nyköping        

19 Januari

2008

 

Senaste åren blev det inget av på grund av olika orsaker. Vi gör ett nytt försök i år. Den korta vinterdagen utnyttjas till att hitta så många stannfåglar som möjligt och så hoppas vi på några mer ovanliga övervintrare. På eftermiddagen samlas deltagarna och jämför vad man hittat.

 

Anmälan (senast fredag kl 18:00) och förfrågningar till Martin Wrååk, tel. 550 97423  eller Petter Kylefors, tel. 55084264 eller 070-7356623.

 

 

 

Kolla in på StjOF:s hemsida: På www. sofnet.org under lokalföreningar kan ni hitta till vår hemsida alt. www.sormlandsornitologerna.se

 

Att komma ihåg:

Föreningens postgironummer: 43 12 409-8

Medlemsavgift för 2008: 50 kronor

Klubbmärke i tyg: 30 kronor

 

 

Skicka oss din E-postadress NU!

 

Vi planerar att utnyttja detta snabba och utmärkta medium mer framöver. Ta chansen alla ni som har en. Till: stig.strid@telia.com