Södertälje Ornitologiska förening

 

År 2014

 

 

 

Program för hela året samt kallelse till årsmöte

 

Tisdagen                     Årsmöte

11 mars

Årsmöte med sedvanliga ärenden plus lite kamratlig tillvaro. Diskutera aktuella aktiviteter samt kanske vad som hänt under sista året.

 

Tid och plats: Den 11 mars på Café Tratten (vid kyrkan) kl 18:30  Förfrågningar till Stefan Bengtsson 070-515 4560 (t.ex. SMS). Ingen föranmälan.

 

Välkomna!

 

 

Torsdag                       Norra Mörkö

10 april

Vi kollar av Norra Mörkö från Pålsundet via Noraträsket till Sandasjön och Skanssundet och kanske Björkarösund. Vi hoppas få se änder, duvor, trastar och andra vårfåglar.

Avfärd ifrån centralens parkeringsplats kl 1700 (Södertälje Centrum).

Anmälan dagen innan till Stefan Bengtsson 070-515 4560 (t.ex. SMS) eller Rikard Hellgren 070-951 2159.

 

 

Tisdag                          Häggnäsviken- Fågeltornet

22 april

Vi besöker vårt fågeltorn i Tullgarn utanför

biodammarna. Vad kan viken och buskagen erbjuda för nyanlända vårfåglar?

 

Avfärd ifrån centralens parkeringsplats kl 1700.

Anmälan dagen innan till Petter Kylefors 070- 735 6623eller Lars-Gunnar Klang 0733-843 324.

 

 

Tisdag                         Simsjön och Pilkrog

29/4

Om våren blir normalt så skall vi nu ha chans på svart-vit flugsnappare och svalor. Vadare bör ha kommit och det finns chans på överraskningar t.ex. årta. Vi kommer också göra ett första aktivitet till Pilkrogen som är en anrik fågellokal som har restaurerats och fått ett nytt fågeltorn.

 

Avfärd ifrån centralens parkeringsplats kl 1700.

Anmälan dagen innan till Rikard Hellgren 08-55086629
/070-951 2159 eller Stefan Bengtsson 070-515 4560 (t.ex. SMS).

 

 

Söndagen                   Fågelskådningens dag

4 maj

Vi går runt Västerviken och Tullgarns slottspark. Vi avslutar vid vårt fågeltorn vid Häggnäsviken.

 

Ta med familj, vänner och lite fika och följ med på en tur runt slott och parken under vägledning av skådare ifrån Södertälje. Stövlar och lite grövre kläder brukar behövas, finns kikare så ta med den. Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Södertälje.

Samling vid centralen parkeringsplats kl 0600.

alternativt vid Tullgarns slottsparkering cirka kl 0630.

 

Ingen föranmälan. Förfrågningar till Rikard Hellgren 08-55086629
/070-951 2159 eller till Petter Kylefors 070- 735 6623.

 

 

Tisdag                         Hjälstaviken

13 maj    

Den långa kvällsutflykten blir en populär utflykt med gamla anor i föreningen till Hjälstaviken. Först lite allmän skådning sedan kanske några dubbelbeckasiner och/eller dvärgbeckasiner kan höras m m.

 

Samling kl 16:30 (obs tiden) vid centralstationens parkering.

 

Anmälan i första hand till Petter Kylefors 070- 735 6623 alternativt Stefan Bengtsson 070-515 4560 (t.ex. SMS).

 

 

Torsdag                    Mörkö

29 maj

Vi fortsätter med kvällsutflykterna med att täcka upp vårt hemmaområde. Denna kväll satsar vi på Mörkö. Där kan vi förvänta oss en fin kvällskonsert med många fågelstämmor och god chans  överraskningar runt ex. Sandasjön.

Samling kl 1700 vid centralstationen parkering .

Anmälan i första hand till Petter Kylefors 070-735 66 23 alt Lars-Gunnar Klang 0733-843 324.

 
Tisdag                      Nattskärre-natt

10 juni

Höjdpunkt denna kväll-natt blir ett besök i ett "säkert" nattskärre-revir med chans på trädlärka. En förhoppningsvis ljum kväll kring midnatt får vi med stor sannolikhet på nära håll höra och troligen se den spelande "spånkäring"-hanen mot den ljusa natthimlen. Vi inleder antagligen kvällen med att lyssna på/efter någon annan "nattsångare".

Medtag nattmacka+dryck samt kläder även för lite stillasittande i försommarnatten.

Avfärd kl. 20:00 från Södertälje Centrals parkering. Anmälan senast dagen innan till Stefan Bengtsson tel. 070-515 4560 (t.ex. SMS), i andra hand till Leif Sundin 070-626 7316

 

 

Nyfiken på hur man inventerar häckfåglar?

slutet maj/början juni

Känner du igen de flesta häckfåglarna i våra trakter och även kan sången för många av de vanligare? Då kan du vara med och inventera och därmed bidra till ökad kunskap om dem. Man måste inte vara proffs eller skådat fågel i årtionden för att få vara med. På köpet får man fina naturupplevelser och lär sig själv sådant om fåglarna man annars inte gör. Två saker är dock avgörande: Man ska orka upp riktigt tidigt på morgonen och man ska kunna vara tyst och koncentrerad 5 minuter vid 20 tillfällen under morgonen.

Vill du veta mera eller önskar du följa med på en s.k. punkt-taxering i slutet av maj eller början av juni är du välkommen att höra av dig till Stefan Bengtsson, 070-515 4560 

De aktuella inventeringarna startar kl.03:30 och pågår till ca 08:00 och förutsätter fint väder. Du kan läsa om dessa inventeringar och resultat från dem på

www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/metoder.htm.

 

Tisdagsutflykter

 

Våra populära sensommarutflykter till Tullgarnsområdet.

29/7                Stefan Bengtsson        070-515 4560 (t.ex. SMS)

5/8                   Leif Sundin                 070-626 7316

12/8                 LG Klang                    0733-843 324

19/8                 Rikard Hellgren          070-951 2159

26/8                 Petter Kylefors            070-735 66 23

       

Vid problem att få kontakt ring personen som är ansvarig för nästkommande tisdag för möjlig information.

 

Avfärd 1700. Anmälan till ovanstående ledare senast kl 2000 dagen innan

Vi åker inte till samlingsplatsen om ingen har anmält sig.

Alla dessa avfärder sker ifrån centralens parkering med samåkning i egna bilar.

 

 

Söndagen                   Nyköpingstrakten

14 september

 

I år satsar vi på hela Nyköpingstrakten som är bra både som sträck- och rastlokal. Nyköping har ett stort utbud på bra lokaler som Marsäng, Skåraviken, Horn m.m. Vi kommer att anpassa skådningen efter vad vädret och fågelprognosen säger för att få en så bra dag som möjligt.

Anmälan senast kl 20:00 kvällen innan. Förfrågningar till Petter Kylefors 070-735 66 32 i andra hand till Lars-Gunnar Klang 0733-843 324

Samåkning ifrån centralstationen parkering om inget annat

överenskommits. Avfärd  kl. 0700.

 

 

Lördag/Söndag          Internationella fågelräknar dagen

4-(5) Oktober             (Euro/World Birdwatch)

 

I år ställer vi upp igen på detta arrangemang. Vi kommer att hålla till i Tullgarnsområdet. En plats blir sannolikt fågeltornet vid Häggnäsviken.

 

För den intresserade finns mera info på SOFs hemsida (sof-net.org ).

Anmälan senast kl 20:00 kvällen innan. Förfrågningar till

Rikard Hellgren 070-951 2159. Vid behov kan samåkning ske ifrån parkeringen Södertälje Centrum om inget annat överenskommits kl 07:00. Just dessa dagar kan man även möta upp ute vid Tullgarn. OBS Euro/World Birdwatch pågår även den 4 oktober. Kontakta Rikard om dagen kommer att ändras eller gå in på vår hemsida.

 

Någon gång                 Havsfågel på västkusten

under hösten

Bästa sättet för oss som bor på ostkusten att få se "havsfåglar" är att vara beredda att åka till västkusten med kort varsel när vädret ser ut att bli lämpligt dvs. kraftiga västliga vindar. Under de år som gått sedan vi började åka ner till Falkenberg eller Laholmsbukten har vi sett arter som mindre lira, grålira, storlabb, bredstjärtad labb, stormfågel, tärnmås, lunnefågel, klykstjärtad stormsvala mm. Vi avser att i första hand utnyttja helgdagar men ser det riktigt hett ut försöker vi kanske ta oss ner även någon vardag, så meddela om du även kan komma loss då. Det kan vara så att vi åker ner på natten för att vara på plats i gryningen.

Är du beredd att hänga på, kontakta Stefan Bengtsson, 070-515 4560 (t.ex. SMS) eller mail: stefan-bengtsson@telia.com eller Rikard Hellgren 070-951 2159 efter sommaren.  Förutom telefonnummer vill vi helst ha en e-mail-adress där du är lätt nåbar. Transportmedel blir bil.

 

 

Torsdag (kväll)-Söndag        Senhöst fåglar på Öland

den 16 -19 oktober

Hösten sista lockläten låter på schäfferiängarna och i buskage efter Ölandskusten. Drömmen att få en rar art från Sibirien lever vidare. Detta blandat med våra sena flyttfåglar och övervintrare som just har anlänt brukar det bli en förgylld senhöst upplevelse på Öland

Torsdag 9 oktober klockan 18:00 finns det möjlighet att samla sig hemma hos mig för att förbereda sig på de lockläten och arter som väntar på den kommande Ölandsresan.

Vi åker ner i bil(ar) till självkostnadspris. Avfärd på torsdags kvällen den 16:e. Hemresa söndagen den 19 oktober.

Anmälan senast 1 oktober till Rikard Hellgren 070-951 2159 Alternativt mail till rikard.hellgren@bredband.net

 

Tisdag                         Bildvisning

6 November

 

Bildvisningen är en ny programpunkt som ger en möjlighet att värma upp novembermåndag med en återblick till tidigare fågelresor. Tanken är att medlemmar får chansen att visa upp sina bilder gamla som nya och ha en gemytlig kväll. Vi kommer att starta klockan 18:00 Mer information gällande lokal kommer att läggas ut på hemsidan. Återkom till Rikard Hellgren 08-55086629 /070-951 2159 eller Stefan Bengtsson 070-515 4560 (t.ex. SMS) om du vill visa bilder.