Södertälje Ornitologiska förening

 

År 2013

 

 

 

 

 

Program för hela året

samt kallelse till årsmöte


Tisdagen                     Årsmöte

19 mars

Årsmöte med sedvanliga ärenden plus lite kamratlig tillvaro. Diskutera aktuella aktiviteter samt kanske vad som hänt under sista året.

 

Tid och plats: Den 19 mars på Café Tratten (vid kyrkan) kl 18:30  Förfrågningar till Stig Strid 550 94417/070 5803139.  Ingen föranmälan.

 

Välkomna!

 

 

Torsdag                       Norra Mörkö

11 april

Vi kollar av Norra Mörkö från Pålsundet via Noraträsket till Sandasjön och Skanssundet och kanske Björkarösund. Vi hoppas få se änder, duvor, trastar och andra vårfåglar.

 

Avfärd ifrån centralens parkeringsplats kl 1700 (Södertälje Centrum).

Anmälan dagen innan till Stefan Bengtsson 070-515 4560 (t.ex. SMS) eller Rikard Hellgren 070-951 2159.

 

 

Torsdag                       Häggnäsviken- Fågeltornet

25 april

Vi besöker vårt fågeltorn i Tullgarn utanför

biodammarna. Vad kan viken och buskagen erbjuda för nyanlända vårfåglar?

 

Avfärd ifrån centralens parkeringsplats kl 1700.

Anmälan dagen innan till Stig Strid 08-550 94417 eller Lars-Gunnar Klang 0733-843 324.

 

 

 


Torsdag                      Simsjön och Pilkrog

2 maj

Om våren blir normalt så skall vi nu ha chans på svart-vit flugsnappare och svalor. Vadare bör ha kommit och det finns chans på överraskningar t.ex. årta. Vi kommer också göra ett första aktivitet till Pilkrogen som är en anrik fågellokal som har restaurerats och fått ett nytt fågeltorn.

 

Avfärd ifrån centralens parkeringsplats kl 1700.

Anmälan dagen innan till Stig Strid  08-550 94417. (SMS till 070-580 3139) eller Stefan Bengtsson 070-515 4560 (t.ex. SMS).

 

 

Söndagen                   Fågelskådningens dag

5 maj

Vi går runt Västerviken och Tullgarns slottspark. Vi avslutar vid vårt nya fågeltorn vid Häggnäsviken.

 

Ta med familj, vänner och lite fika och följ med på en tur runt slott och parken under vägledning av skådare ifrån Södertälje. Stövlar och lite grövre kläder brukar behövas, finns kikare så ta med den. Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Södertälje.

Samling vid centralen parkeringsplats kl 0600.

alternativt vid Tullgarns slottsparkering cirka kl 0630.

 

Ingen föranmälan. Förfrågningar till Rikard Hellgren 08-55086629
/070-951 2159 eller till Stig Strid 08-55094417, mobil 070 5803139.

 

 

Tisdag                         Ågesta

14 maj    

Årets lite längre vårutflykt går till Ågestasjön. Lokalen har lockat många rariteter genom åren då den är Södertörns sista anhalt innan Stockholm under vårsträcket. I mitten av maj kan vi vänta oss nyanlända sångare, vadare och kanske andra intressanta rastare, änder, sumphöns och kanske rördrom från vassarna.

Samling vid centralens parkering kl 1700.

Anmälan i första hand till Petter Kylefors 070- 735 6623. I andra hand Stefan Bengtsson 070-515 4560 (t.ex. SMS)

 

 


Torsdag                    Mörkö

30 maj

Vi fortsätter med kvällsutflykterna med att täcka upp vårt hemmaområde. Denna kväll satsar vi på Mörkö. Där kan vi förvänta oss en fin kvällskonsert med många

  fågelstämmor och god chans  på överraskningar runt ex. Sandasjön.

Samling kl 1800 vid centralstationen parkering .

Anmälan i första hand till Petter Kylefors 070-735 66 23 alt Lars-Gunnar Klang 0733-843 324.

 

 
Tisdag                      Nattskärre-natt

11 juni

Höjdpunkt denna kväll-natt blir ett besök i ett "säkert" nattskärre-revir. En förhoppningsvis ljum kväll kring midnatt får vi med stor sannolikhet på nära håll höra och troligen se den spelande "spånkäring"-hanen mot den ljusa natthimlen. Vi inleder antagligen kvällen med att lyssna på/efter någon annan "nattsångare".

Medtag nattmacka+dryck samt kläder även för lite stillasittande i försommarnatten.

Avfärd kl. 20:00 från Södertälje Centrals parkering. Anmälan senast dagen innan till Stefan Bengtsson tel. 070-515 4560 (t.ex. SMS), i andra hand till Stig Strid  08-550 94417. (SMS till 070-580 3139)

 

 

Intresserad av att inventera fåglar?

slutet maj/början juni

Känner du igen de flesta häckfåglarna i våra trakter och även kan sången för många av de vanligare? Då kan du vara med och inventera och därmed bidra till ökad kunskap om dem. Man måste inte vara proffs eller skådat fågel i årtionden för att få vara med. På köpet får man fina naturupplevelser och lär sig själv sådant om fåglarna man annars inte gör. Två saker är dock avgörande: Man ska orka upp riktigt tidigt på morgonen och man ska kunna vara tyst och koncentrerad 5 minuter vid 20 tillfällen under morgonen.

Vi erbjuder högst tre personer att "prova på" genom att en och en följa med en "inventeringsräv" under en s.k. punkt-taxering i slutet av maj eller början på juni. De aktuella inventeringarna startar kl. 03:30 och pågår fram till ca kl. 08:00. Garanterat fint väder utlovas (inventeringarna kräver det).

Du kan läsa mer om bl.a.dessa inventeringar och resultat från dem på www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/metoder.htm

Ring Stefan Bengtsson 08-550 14533 eller 070-515 45 60 om du vill veta mer och/eller anmäla ditt intresse. Först till kvarn gäller. Välkommen!

 

 


Tisdagsutflykter

Våra populära sensommarutflykter till Tullgarnsområdet.

30/7                Stefan Bengtsson        070-515 4560 (t.ex. SMS)

6/8                   Stig Strid                     550  94417 (SMS till 070-580 3139)

13/8                 LG Klang                    0733-843 324             

20/8                 Rikard Hellgren          070-951 2159

27/8                 Petter Kylefors            070-735 66 23

       

Vid problem att få kontakt ring personen som är ansvarig för nästkommande tisdag för möjlig information.

 

Avfärd 1700. Anmälan till ovanstående ledare senast kl 2000 dagen innan

Vi åker inte till samlingsplatsen om ingen har anmält sig.

Alla dessa avfärder sker ifrån centralens parkering med samåkning i egna bilar.

 

 

Söndagen                   Marsäng

16 september

 

I år satsar vi på Marsäng söder om Nyköping som är bra både som sträck- och rastlokal. Vi har även möjlighet att ta vägen om Horn eller Strandstuviken.

Anmälan senast kl 20:00 kvällen innan. Förfrågningar till Petter Kylefors 070-735 66 32 i andra hand till Lars-Gunnar Klang 0733-843 324

Samåkning ifrån centralstationen parkering om inget annat

överenskommits. Avfärd  kl. 0700.

 

 

Lördag/Söndag          Internationella fågelräknar dagen

5-(6) Oktober             (Euro/World Birdwatch)

 

I år ställer vi upp igen på detta arrangemang. Vi kommer att hålla till i Tullgarnsområdet. En plats blir sannolikt fågeltornet vid Häggnäsviken.

 

För den intresserade finns mera info på SOFs hemsida (sof-net.org ).

 

Anmälan senast kl 20:00 kvällen innan. Förfrågningar till

Rikard Hellgren 070-951 2159. Vid behov kan samåkning ske ifrån parkeringen Södertälje Centrum om inget annat överenskommits kl 07:00. Just dessa dagar kan man även möta upp ute vid Tullgarn. OBS Euro/World Birdwatch pågår även den 2 oktober. Kontakta Rikard om dagen kommer att ändras eller gå in på vår hemsida.

 

Någon gång                 Havsfågel på västkusten

under hösten

Bästa sättet för oss som bor på ostkusten att få se "havsfåglar" är att vara beredda att åka till västkusten med kort varsel när vädret ser ut att bli lämpligt dvs. kraftiga västliga vindar. Under de år som gått sedan vi började åka ner till Falkenberg eller Laholmsbukten har vi sett arter som mindre lira, grålira, storlabb, bredstjärtad labb, stormfågel, tärnmås, lunnefågel, klykstjärtad stormsvala mm. Vi avser att i första hand utnyttja helgdagar men ser det riktigt hett ut försöker vi kanske ta oss ner även någon vardag, så meddela om du även kan komma loss då. Det kan vara så att vi åker ner på natten för att vara på plats i gryningen.

Är du beredd att hänga på, kontakta Stefan Bengtsson, 070-515 4560 (t.ex. SMS) eller mail: stefan-bengtsson@telia.com eller Rikard Hellgren 070-951 2159 efter sommaren.  Förutom telefonnummer vill vi helst ha en e-mail-adress där du är lätt nåbar. Transportmedel blir bil.

 

 

Torsdag (kväll)-Söndag        Senhöst fåglar på Öland

den 17 -20 oktober

Hösten sista lockläten låter på schäfferiängarna och i buskage efter Ölandskusten. Drömmen att få en rar art från Sibirien lever vidare. Detta blandat med våra sena flyttfåglar och övervintrare som just har anlänt brukar det bli en förgylld senhöst upplevelse på Öland

Torsdag 10 oktober klockan 18:00 finns det möjlighet att samla sig hemma hos mig för att förbereda sig på de lockläten och arter som väntar på den kommande Ölandsresan.

Vi åker ner i bil(ar) till självkostnadspris. Avfärd på torsdags kvällen den 17:e. Hemresa söndagen den 20 oktober.

Anmälan senast 1 oktober till Rikard Hellgren 070-951 2159 Alternativt mail till rikard.hellgren@bredband.net

Du kollar väl vår hemsida?
 
På vår hemsida,
www.stjof.sormlandsornitologerna.se finns en hel del matnyttigt och den uppdateras regelbundet. Eftersom vi har hela års programmet med nu så kolla på hemsidan om något har ändrats.

 

Har du t.ex. använt den speciella länken som ger dig "Dagens Fågel" för Södertälje kommun? Där kan du få allt som rapporterats till Artportalen (”Svalan”) de sista tre dagarna för enbart vår kommun (tyvärr exklusive Nykvarns kommun). I standardläget ser du bara lite "tyngre" arter, sådant som ska rapporteras enligt rapportmallen för Södermanland. Men genom att ändra filtreringen till "Visa alla" kommer även vårens första bofinkar (och alla andra) med. Vår hemsida kan även hittas via www. sofnet.org under lokalföreningar eller ”länkar” hos www.stof.nu.

 

Extrainsatta exkursioner i samarbete med kommunen

Kommunen och Stjof kommer att ha några extra insatta programpunkter vid tornet vid Pilkrogsviken troligen i slutet av maj och början av juni. Närmare info på vår hemsida och på kommunens hemsida

 

 

Vill du vara med på extrainsatta exkursioner/drag?

Meddela oss då din E-postadress.

Vi planerar att utnyttja detta snabba och utmärkta medium mer framöver. Ta chansen alla ni som har en. Till: stig.strid@telia.com .

 

Kassören påminner:

Föreningens postgiro nr: 43 12 409-8

Medlemsavgift för 2013: 70 kronor.

 

 

 


Rapportera dina fågelobervationer!

Har du tillgång till Internet gör du din rapportering till den rikstäckande rapportdatabasen ”Svalan” http://www.artportalen.se/birds/.  Den används sedan av både StjOF och Regionala rapportkommitén (se nedan).

 

Har du inte möjlighet att rapportera till ”Svalan” kontakta Stefan Bengtsson tel. 08-550 14533.

 

Observera att Föreningens rapportområde är Södertälje och Nykvarn kommuner. För rapporteringsmall sist i programmet. Kolla gärna igenom mallen för att se om det är något ni glömt rapportera!

 

Riksinventeringsart år 2013 är Fiskgjuse

Riksinventeringsart år 2012 var Dvärgmås och Rördrom

 

Rapporter till Rrk Sörmland och Stockholm

 

Rapportera även intressanta iaktagelser utanför vårt rapportområde till ”Svalan”

Rapporteringsmall och instruktioner för t.ex. Sörmland finns på nätet:

www.sormlandsornitologerna.se

För Stockholmsområdet gäller snarlik mall.

 


Rapporteringsguide för fågeliakttagelser inom kommunerna Södertälje och Nykvarn

Reviderad 2013

 

Rapportera till Artportalen Svalan allra senast 30 januari

 

A= alla observationer

Vå= vårobservationer (~mars - maj)

H= konstaterad eller förmodad häckning

Ht= alla observationer under häckningstid

Vi= vinterobservationer (normalt dec - febr)

>antal = större flockar, vanligtvis under flyttningstid

 


Mindre sångsvan           A

Sångsvan                     Ht, Vi

Sädgås             Vi, >20

Grågås             H, Vi, >500

Bläsgås                        A

Fjällgås             A

Spetsbergsgås A

Kanadagås                   H, >50

Prutgås             A

Vitkindad gås                A

Gravand                        A

Kricka                           Ht, Vi, >100

Årta                              A

Snatterand                    A

Stjärtand                     Vå, Ht

Bläsand                Vå, Ht, Vi, >30

Skedand                       A

Brunand               Ht, Vi, >30

Bergand                        A

Vigg                             Ht, >500

Ejder                            Ht (norr  Mörkö),Vi

Sjöorre             A

Svärta                           A

Knipa                            H

Alfågel                          A

Salskrake                      A

Småskrake                    A

Storskrake                    >200

Tjäder, Orre,  Järpe    A

Rapphöna                     A

Vaktel                           A

Vattenrall                      A

Sumphöns                    A

Smålom                        A

Storlom                        Ht, Vi

Skäggdopping              H, Vi >50

Övriga doppingar          A

Storskarv                      Ht >50

Rördrom                       A

Gråhäger                       H, Vi

Bivråk                           A

Brun glada                    A

Röd glada                     A

Havsörn                        A

Brun kärrhök                 Ht

Blå kärrhök                   A

Ängs/Stäpphök A

Duvhök             Ht

Sparvhök                      H

Ormvråk                        H    , Vi

Fjällvråk                        A

Kungsörn                      A

Fiskgjuse                    Ht

Falkar                           A

Vattenrall                      A

Sumphöns                    A

Kornknarr                      A

Rörhöna                        A

Sothöna                        >100

Trana                            Ht, >50

Strandskata                Ht (norr Mörkö +                                      + inland), Vi

Mi strandpipare A

St strandpipare           Ht,Vi

Skärfläcka                    A

Fjällpipare                     A

Ljungpipare                  Ht, >30

Kustpipare                    A

Tofsvipa                       H,   Vi

Kärrsnäppa                   Ht, Vi, >20

Övr. småsnäppor          A

Brushane                      Ht, >20

Enkelbeckasin   Ht, Vi, >20

Dvärgbeckasin  A

Dubbelbeckasin            A

Morkulla                        Vi

Spovar                         A

Drillsnäppa                   Ht

Rödbena                     Ht Vi

                                    +inland

Grönbena                      Ht, >50

Skogssnäppa              Ht

Gluttsnäppa                  Vå, >10

Svartsnäppa                 Vå, >10

Roskarl             A

Smaln. simsnäppa         A

Labbar                          A

Dvärgmås                     A

Skrattmås                     H

Silltrut                         H, Vi

Gråtrut                          >1000

Skräntärna                    A

Silvertärna                     Ht i lämpl häckbiotop

Kentsk tärna                  A

Småtärna                      A

Svarttärna                     A

Alkfåglar                       A

Skogsduva                   Ht, Vi,  >20

Ringduva                      Vi, >200

Turkduva                       A

Turturduva                     A

Gök                              Ht

Kattuggla                      H

Övr ugglor                    A

Nattskärra                     A

Kungsfiskare                 A

Härfågel                        A

Göktyta                        A

Mi hackspett                 A

Vitryggig hackspett       A

Tretåig hackspett           A

Gröngöling                    Ht

Spillkråka                      Ht

Trädlärka                       A

Sånglärka                     Vi

Berglärka                      A

Backsvala                     A

Ängspiplärka                 Vi

Rödstrupig piplärka       A

Skärpiplärka                  A

Sädesärla                     Vi >50

Gulärla              Ht

Forsärla                        A

Sidensvans                  So, >50

Strömstare                    A

Gärdsmyg                     Ht, Vi

Järnsparv                      Vi

Rödhake                       Vi

Blåhake                        A

Näktergal                      H, Ht

Svart rödstjärt               A

Stenskvätta                   Ht

Björktrast                      > 300

Dubbeltrast                   Ht, Vi, >20

Ringtrast                       A

Taltrast             Vi

Rödvingetrast               Vi >100

Gräshoppsångare          A

Flodsångare                  A

Busksångare                 A

Kärrsångare                  A

Trastsångare                 A

Härmsångare              A

Höksångare                  A

Svarthätta                     Vi (dec - mars)

Lundsångare                 A

Gransångare                 Ht

Mi flugsnappare            A

Halsbandsflugsnappare    A

Skäggmes                    A

Stjärtmes                      Ht, >10

Pungmes                      A

Sommargylling  A

Törnskata                      Ht

Varfågel                        A

Stare                            Vi, >500

Korp                           H, >30

Svart kråka                   A

Nötkråka                       A

Råka                             A

Bofink                          Vi >100

Bergfink                        Ht, Vi >100

Steglits             Ht,Vi,>20

Hämpling                      Ht, Vi

Vinterhämpling  A

Gråsiska                       Ht

Snösiska                      A

Bändelkorsnäbb            A

St korsnäbb                  A

Korsnäbb sp                 Ht, >20

Tallbit                           A

Stenknäck                   A

Rosenfink                     A

Lappsparv                    A

Snösparv                      A

Ortolansparv                 A

Gulsparv                       >100

Videsparv                     A

Sävsparv                      Vi