Exkursionsrapporter 2020

 

4:e mars, 2020Skrivet av Petter Kylefors

Årets örnräkning genomfördes den 29:e februari och vi hade valt samma obsplats som de senaste två åren, Slessberget på östra Mörkö. Med tanke på den milda och snö- och isfria vintern var skillnader mot de senaste åren att vänta. Förmiddagen bjöd på tämligen fint väder med god sikt i växlande molnighet och svag vind. Normalt finns det ett flertal havsörnar att se i Tullgarn/Mörkö-området och denna dag var inget undantag. Fem par ögon hjälptes åt med spaningen över den vida utsikten och första kvarten sågs två individer. Därefter var det en ökande trend från 6 till avslutningsvis 11 samtidiga individer i olika åldrar, de flesta stationära. Fyra av dessa sågs på långt håll på Trosa/Vagnhäradsidan av Tullgarn. Detta antal är liknande som vi haft de senaste åren från Slessberget. Resultatet för hela räkningen blev dock annorlunda än vanligt. De två senaste åren har de största antalen räknats i Hjälmaren och västra delarna av Mälaren där det då varit helt eller delvis istäckt. I Hjälmaren drar rester från isfiske troligen många örnar. I år var det dimma i stora delar av detta område och räkningen avbröts i förtid. Årets totala resultat blev 125 havsörnar från de 89 obsplatserna spridda över 25 kommuner runt ”stormälardalen”. 2018 var siffran 229 och 2019 239 så årets resultat är en kraftig minskning. Det finns inget som tyder på att detta beror på en minskning av antalet örnar utan mer på att yttre förhållanden gjorde att örnarna antingen inte kunde observeras eller att det fanns på andra ställen, eventuellt ute i skärgården. Läs mer om resultaten på Västmanlands läns Ornitologiska förenings hemsida, vof.birdlife.se. I vårfågelväg kunde vi observera enstaka tofsvipor, några skogsduvor , enstaka grågäss samt en ovanligt stor gles flock, 400-500 st, insträckande storskrakar mot norr. I vikarna fanns större viggflockar, ett femtontal salskrakar samt drygt 100 sothönor. Större och mindre hackspett samt spillkråka gjorde sig hörda kring berget.