Exkursionsrapporter 2018

 

11:e mars, 2019Skrivet av Petter Kylefors

Den stora örnräkningen i början av mars börjar bli tradition och i år räknade vi från samma plats som förra året, Slessberget på sydvästra Mörkö. Det var en solig och lite blåsig dag med en aning vår i luften. Redan på väg upp mot den sydligaste toppen av berget fick vi ett gäng havsörnar och ett stort gäng korpar nära över huvudet där de hängde på uppvindarna från den västliga vinden. Under hela räkningsperioden fanns flera grupper av örnar, troligen familjegrupper, synliga i området. Nära kring berget rörde sig en grupp av två adulta fåglar och tre till fyra yngre individer. Ner över Eriksö fanns några fåglar stationärt och på långt avstånd över Trosa-sidan av Tullgarnsviken ytterligare några. Varje delrapport (man rapporterar varje kvart) innehöll mellan 6 och 11 individer. Detta var det första av våra rälningsår som gav lite vårfåglar som bonus till örnarna. Det fanns sångläkor, duvor och ormvråkar i rörelse. Nära obsplatsen hade vi stationärt en mindre korsnäbb som hävdade revir från de grantoppar som vi hade under oss och därmed kunde avnjuta korsnäbben mot mörk bakgrund. En sammanställning av hela örnräkningens resultat finns på Västmanlands Ornitologiska Förenings hemsida på adressen http://vof.birdlife.se/resultat-av-ornrakningen-2019/.